van startup naar scale-up

De overgang van startup naar scale-up heeft de moeilijkheidsgraad van echte metamorfose, een complete gedaanteverwisseling of transfiguratie, een verandering van vorm, structuur, karakter, verschijning en omstandigheid.
En, juist daar - wanneer de rups een vlinder moet worden' - gaat het mis, en juist daar ontbreekt de juiste ondersteuning.
Vele innovatieprocessen stranden daar! 

Er zijn vele oorzaken, maar de volgende 3 springen er uit:

  • de ondernemers (de leden van het team) groeien niet met hun missie, zij groeien niet uit tot de inspirerende leiders die nodig zijn om de onderneming leven in te blazen;
  • Het 'team' ontbeert de kennis en ervaring om een fungerende organisatie op te zetten;
  • Men ziet niet in dat de situatie nu is veranderd: in plaats van het propageren van een interessant idee, moet men nu het gevecht aangaan voor een plaats in de keten waar anderen reeds hun plaats hebben; er is behoefte aan een andere 'storytelling'...

Samen met de zgn. 'informele klankbordgroep' heeft het BIC de aandachtsgebieden en rollen in kaart gebracht die nodig zijn bij de opzet en ontwikkeling van een scale-up organisatie.
En hebben we instrumenten ontwikkeld om de acceleratie van de persoonlijke groei van de individuele betrokkenen en het team te helpen bewerkstelligen.

Teneinde de ontwikkelde software te testen hebben we een testdatabase samengesteld van 50 Engelse carrièreconsultants (werkelijke profielen dus, maar geanonimiseerd).

In het rechter overzicht geven we aan welke  aandachtsgebieden, in onze ogen, er in het management team 'bemand' dienen te worden, hoeveel van de 50 participanten geschikt zijn voor de betreffende rol, en hoe ze met een Quick-Wins scenario kunnen groeien in die rol.
In het overzicht hieronder concentreren we ons op de groei van één van de participanten.