HET REGIONALE INITIATIEF


In de regio Zwolle zijn de activiteiten opgestart in verband met de opzet van een Innovators profieldatabase. Het ligt in de bedoeling om tenminste 75% van de in de regio actieve innovatieve krachten in deze database op te nemen.
De bedoeling is dat ze elkaar leren kennen en dat daarmee de individuele deelnemers, teams en organisaties ondersteund worden om een versnelde ontwikkeling door te maken. 
De innovators profieldatabase schept een belangrijke voorwaarde voor het systematisch doen ontstaan van een innovators ecosysteem. 
De database schept inzicht in de 'markt' van (potentiële) leiders en professionals, die kunnen worden benaderd als geschikte samenwerkings-kandidaat, waar snelgroeiende ondernemingen de behoefte hebben aan het samenstellen van teams (MT's of Natural Working Teams) .

Het initiatief om d.m.v. de PDB de bovenstaande doelen te realiseren heet ORIGINAL:
 

Officieel Regionaal Initiatief tot het
Geregistreerde Innovators Netwerk
 
t.b.v.de
Acceleratie van Leiderstalent


Een belangrijk doel van het initiatief is om Startups en Scale-Ups meer succesvol te doen zijn in hun waarde-creatie, door hun persoonlijke ontwikkeling te versnellen, en, met name, ze te helpen om goede leiders te worden voor hun snelgroeiende onderneming.

Het ORIGINAL initiatief is een regionaal initiatief, dat door andere regio's gevolgd kan worden.
Een echt ecosysteem begint, bijna per definitie, regionaal. Maar dat behoeft, op termijn, zowel door het netwerken met andere regio's en door landelijke en internationale groei van betrokken ondernemingen, niet te betekenen dat het daartoe beperkt blijft.

Voor de individuele deelnemers is Originals een term die goed past bij hun innovatieve persoonlijkheid. 
Het ORIGINAL initiatief staat voor Accelerating the Careers of Entrepreneurs (ACE).