Staden Zwolle

Zwolle är en av de få centralorter i Nord-Östra  Nederländerna. Staden var grundad omkring år 800 av Frisiska köpmän och Karl den Stores armé.

Zwolle fick stadsrättigheter år 1230.
År 1294 blev Zwolle  medlem i Hansa-förbundet. Idag uppgår befolkningstalet till  130.000 invånare.
Zwolle uppfattas som inkörningsporten till Nordöstra Nederländerna

I hjärtat av det historiska centret i den innovativa Hansa-staden Zwolle fins Blåfinger Innovations Centret (BIC).
BIC hjälper organisationer in Nord-Östra Nederländerna med att innovera med den egna personalen och hjälper startups och Scale-Ups med att snabba upp sin utveckling och att sätta upp sin organisation.

Blåfinger Anekdoten

Namnet Blåfinger uppstod p.g.a. medeltida rivaliteten mellan Hansestäderna Zwolle och Kampen, när Zwolle hade sålt sina stads-klockor till Kampen. När de väl hade installerats tycktes Kampen invånarna att de lät falska.
Zwolle tyckte att de ändå måste betala.
Detta var anledningen till att Kampen betalade i enbart småmynt. Zwolles stadsråd fick blåa fingrar av att räkna mynten. Idag betraktas Blåfinger som smeknamn för Zwolles invånare.

När vi använder ordet Innovation tänker vi oftast på de senaste utvecklingarna av teknologin, till exempel 3-D printing i en industriell omgivning. Denne typ av innovation genereras av den s.k. 'technology push'. Men innovation kan också utifrån samhälleliga behov, den s.k. 'demand pull'. Till exempel utvecklingen av ett Covid 19 vaccin.
Blåfinger Innovations Centrets fokus däremot avviker från bägge infallsvinklar:
vi fokuserar på den mänskliga innovations förmågan i individer, teams och organisationer.

BIC kan, med ett unikt instrumentarium,  kartlägga och stödja förstärkningen av deltagarnas innovations-kraft, baserad på en enkel personlighets-mätning. Och därmed också sammanställa särskilda teams, de s.k. Natural Working Teams, som kan uppnå starka kreativa och innovativa resultat. Detta kan leda till att en stark innovativ kultur uppstår i en organisation.

En viktig del av
Blåfinger Innovations Centret
är utrymmet på
3e våningen i vår byggnad,

BIC Moose Klubben, som är helt inrättat för innovativa entreprenörer.

I hjärtat av vårt logo ses älgen Philip.

En älg är en fredlig 'loner' soom ser lite klumpig ut, men som kan röra sig graciöst mellan buskar och snår i skog och genom träsk. En älg lever rent generellt ensligt. Men i ventertid kan älgar samla sig i små flockar.

Också smarta innovatörer kan från början jobba ganska solitärt.
Men en viktig förutsättning för ett suucérikt snabb-växande företag är att innovatören inom kort tid växer ut till en inspirerande ledare och att scale-up organisationen leds av ett sammansvetsat och professionellt komplett management team.
Det är därför vårt logo har payoffen
Innovative Teams.
Dessutom har vi givit bokstävarna i ordet moose en extra betydelse.

MOOSE står också för:

Making Outstanding Originals Socialize & Engage