ORIGINAL PROGRAMMET

Varje innovativt företagande person i vår region har rätt till (sponsrat) personlig utveckling, parallelt med utvecklingen
av sitt företag.

Varje innovativt företagande person bör anmälas. Antingen av utbildningsinstitutionen där han/hon är student, av arbetsgivaren där han hon arbetar eller helt enkelt av sig själv. Hen blir då deltagare i ORIGINAL initiativet.
Anmälan sker vid ORIGINAL office.
Efter den första interviewn inbjuds deltagaren att fylla i en personlighetsfrågelistan. Och efter att deltagaren (via internet) har besvarat denna frågelistan registreras hen i profildatabasen och blir han på nytt inbjuden för det första coachningspasset med anledning av de första rapporterna.
Sådana coachningsreviewer äger rum barje gång deltagaren uppnår ett nytt stadium i sitt företags utvecklingsprocess. Med, självklart, ytterligare rapporter som kommer att bidra till den personliga utvecklingen.

Denna information kommer att stimulera hen  till att reflektera på effektiviteten av den egna kommunikationen och interaktionen med andra, och många andra aspekter.
Den kommer att hjälpa han att snabba upp de personliga utvecklingen till det dynamiska ledarskapet som behövs inom företaget tillväxt. För succé med ett innovationsinitiativ  kommer nästan självklart att leda till en 'roller coaster'-aktig utveckling.

Om företaget efter en succérik start måste växa till sig kommer det i sin tillväxtfas (Scale-Up). Då behövs det att ledningsteamet kompletteras med extra medlemmar som behärskar de saknande kompetenser. Profildatabasen kan hjälpa till med att sammanställa kompletta teams. Och det är mycket viktigt att teamet växer ut till ett inspirerande och sammansvetsat team. Team Effectiveness programmet kan hjälpa till att skapa förutsätnningar för detta.

Medlemskapet i ORIGINAL programmet innenbär att man kan delta i nätverkets aktiviteter och träffar kollega innovatörer.
Därför kommer det att organiseras många intressanta möten och fackutvecklings-aktiviteter.
Innovators databasen omfattar mycket inforamation om deltagaren kvaliteter och kompetenser, vilket möjliggör att vi har
möjligheten att:

  • Sätta upp Centers of Excellence för att lokalt, men också internationellt utveckla standards och best-practices för iinovationsarbete;
  • Sammaställa kreativa 'think-tanks' för att tänka up lösningar för viktiga problem;
  • Organisera nätverksmöten;
  • Organisera workshops;
  • Och möjligen på längre sikt organisera internationella utväxlingsprogram.

Anmälansprocess
Kandidat deltagare kan anmäla sig med att fylla i nedanstående blankett och skicka det till ORIGINAL office, som då kommer att bjuda in kandidaten för en intervju.

Regionen Zwolle har ambitionen att föregå med gott exempel och att spela en ledande roll, genom att stimulera innovatörer till värdeskapande.
Ett blomstrande innovator nätverk och -ekosystem är en viktig förutsättning för detta. 
Med ORIGINAL programmet kommer vi att realisera en profildatabas med alla regionens innovatörer, en slags basregistrering av nätverket.

Här nedan finner du en beskrivning av aktiviteterna.