ORIGINAL stiftelsen

ORIGINAL stiftelsen har som målsättning:
A. Att använda sin autoritet och inflytelse för att minst 75% av alla innovativa krafter inom regionen registrerat in de regionala innovator profildatabas:
    -   att främja att företag och instituter anmälar deltagare till ORIGINAL;
    -   att uppmuntra myndigheter och andra subsidiegivare att tillgänliggöra sina          subsidier för ORIGINAL deltagarandet av regionens innovatörer;
B. Att värva bidrag för ORIGINAL programmet;
C. Att stimulera utvecklingen av ett innovator nätverk (/ecosystem) genom att organisera aktiviteter och evenemang, Centers of Excellence, workshops, o.s.v. och samarbetsrelationer.


ORIGINAL Office utför och leder stiftelsens arbete och organiserar stiftelsens aktiviteter. Rapporterar häröver till Styrelsen
Tillsynsnämden håller tillsyn på stiftelsens strategisch kurs.
Både Styrelsen och tillsynsnämnden uppträder som ambassadörer för programmet och genom sina ofta inflytelserika roller inom region bidrar de start till att deltagandet i ORIGINAL programmet kommer att växa allt starkare.

Tillsynsnämnden
Medlemmarna i Tillsynsnämnden, som är ambassadörer för ORIGINAL, sitter i olika nämnder inom region och har, var och en, en ledande roll i ett eller flera företag eller institutioner. T.ex. som CEO i ett byggföretag och ordförande i en arbetsgivareförening, eller CEO i en Advokatfirma och styrelsemedlem i arbetsgivareförening.
Var och en av dem har betydande roller i olika nätverk.