TEAM DESIGN EN TEAM ONTWIKKELING

Förutom att accelerera den personliga utveckling för individuella deltagare har vi inom LD-Toolboxen utvecklat ett antal moduler för att sätta samman "kompletta team" och för att stödja ett team med att bli mer effektiva.
Vid utvecklingen av dessa funktioner inspirerades vi av bland andra prof. Richard Hackman, prof. Manfred Kets de Vries och Patrick Lencioni, och vi samarbetade med University of Maastricht (prof. Robert Roe, Marielle Heijltjes, numera dekanus UM, och med Anneloes Raes, då student, nu professor vid IESE Barcelona). Vår mjukvara är kopplad till ett antal välkända modeller: Hofstede, Würsten, Belbin, Litman och för vår SBTA (strategic Behavioral Traits Analysis) har vi arbetat med strategiska paradoxer, bl.a. med Prof. Bob de Wit (Nijenrode) och Prof. Ron Meyer (Antwerpen och Tilburg).
De olika teorierna diskuteras i detalj på den större webbplatsen LD-Toolbox.com.

Företagsprofildatabas eller Regional Profildatabas

Så fort vi pratar om teamdesign och teamutveckling är det ofta nödvändigt att kombinera data från flera personer. För detta ändamål skapar vi en fil där profilerna för de inblandade personerna lagras. För företag där vi levererar olika tjänster gällande individer, teams och ibland även hela organisationen kallas en sådan fil för Företags Profildatabas. Ibland finns det till och med en regional profildatabas, till exempel i ORIGINAL-programmet.

Kompletta Effektiva Teams och Team Effectiveness

Team Analysis Larry & Peters Company Team Analysis Larry & Peters Company

Med berättelserna om Nancy King, Rodney Duncan, Tessa Gold och Freddy Moss (på sub-sidan Framtids-perspektiv under ORIGINAL) har vi förhoppningsvis visat för läsaren att LD-Toolbox är ett trovärdigt instrument för att accelerera den individuella deltagarens personliga utveckling.  Men vi har där ännu inte visat att LDT också kan bli av hjälp för det viktigaste problemet som innovatörer står inför. Problemet som alla (subventionsanvändande) tjänsteleverantörer misslyckades med att ta itu med: den misslyckade uppskalningsutvecklingen: mer än 95 % av innovatörerna misslyckas i denna övergångs-fas. En av huvudorsakerna är bristen på en komplett och uppgiftsorienterad ledningsgrupp. ORIGINAL-programmet skapar en profildatabas för regionala innovatörer. LD Toolbox är ett instrument med vilket vi kan designa kompletta team. Vilket vi beskriver med de tre berättelserna nedan.
 

Du kan ladda ner berättelserna genom att klicka på relevant PDF.

Här följer tre berättelser med vilka vi demonstrerar delar av LD-Toolboxens  team- och organisations-fokuserade funktionalitet:

Larry och Peters berättelse handlar om en framgångsrik startup som behöver växa, vilket kräver rekrytering av ett antal nya medlemmar till teamet.
Berättelsen om sökanden på Business Consulting Netherlands handlar om att välja ut personer för ett antal lediga tjänster.

Och den sista berättelsen handlar om den första workshopen i Team Effectiveness Program. Det handlar om intern effektivitet, interaktionen mellan de enskilda medlemmarna i ett team.
Vill du veta mer om hela Team Effectiveness-programmet kan du klicka på lagbilden ovan. Då öppnas den relevanta sidan på den stora webbplatsen LD-Toolbox.com på en separat sida.

Advanced Team Design

Exempel på ett komplett Scale-Up-team designat med modulen Advanced Team Design
Hur vi selekterade ovanstående kompletta team från den Regionella Innovators Profildatabas
Belbin Team Analysen och alla olika tankestilar för det selekterade teamet kartlagd
Hur vi kunde komplettera en grupp med 3 kreativa teammedlemmar med en starkt logiskt tänkande teammedlem till ett komplett team

ARBETSGRUPPER FÖR STRATEGISKT management

Kontinuerlig förändring och tiilväxt av företaget kräver ett alert engagemang av hela ledningsgruppen

Ralph D Stacey, Strategic Management & Organisational Dynamics Ralph D Stacey, Strategic Management & Organisational Dynamics

Ledningen av en organisation har att göra med olika parallella processer:

  • 'Ordinary Management' omfattar den dagliga driften av bolagets operativa verksamhet; För högsta ledningen innebär detta främst att fastställa målen och planerna och för hela ledningsgruppen den dagliga ledningen och att lösa de problem och frågeställningar som uppstår. 
  • "Extra-ordinäry Management" innefattar att övervaka företaget i dess sammanhang, analysera förändringar på marknaden och relationen med intressenter, men framför allt att utveckla en strategisk kurs, ta större steg i utvecklingen av företaget, såsom övertagande, fusioner , internationalisering och nya tjänstetyper. Och, att integrera dessa förändringar i 'Ordinary Management' (Syntesen).
  • Och, naturligtvis, projekt-/programledning för genomförandet av vart och ett av de stora utvecklingsstegen.

I YoCoComp Case Study'n blir behovet av internationalisering för en större konsultorganisation, efter ett antal misslyckanden, ett akut skäl för att inrätta en stående organisationsstruktur för strategisk ledning. 'Extra-ordinäry Management' leds av en Policy & Strategy Board och stöds av 3 strategiarbetsgrupper, med särskilt utvalda operativa ledare.                                                                                                                  Klicka på YoCoComp-logotypen
för att ladda ner en presentation om detta fall

En viktig effekt av detta tillvägagångssätt är det höga engagemanget av alla medlemmar i ledningsgruppen i företagets tillväxt och utveckling. Genom att sätta samman 3 arbetsgrupper, utifrån sina egenskaper och biaser, kan varje deltagare bidra optimalt och en solid grund läggs för den strategiska utvecklingen av företaget. Under tiden ligger företaget på kurs och den höga professionaliteten av dess tjänster bibehålls. Dessutom kommer chefer genom sitt engagemang att motivera de stora utvecklingsstegen för medarbetarna och stråla ut positivitet och lugn på grund av sin starka motivation.