ORIGINAL PROGRAMMET OCH LD-TOOLBOXEN

Viktiga målsättningar i ORIGINAL programmet

  • Accelererad personlighetsutveckling för alla deltagare i programmet (personlighet, ledarskap och entreprenörskap)
  • Hjälp för entreprenörerna med att sammanställa ett sammansvetsad, och framförallt komplett management team, som har förmågan att åstadkomma och ge riktning åt en växande organisation
  • Att åstadkomma ett väl funktionerande Innovators Ekosystem genom organiserade nätverkmöten, Centers of Excellence, och samarbete med andra innovatornätverk, även i andra länder
  • Att åstadkomma ett gemensamt 'språk' inom innovators-community.

Moduler i LD-Toolboxen, som gör LD-Toolboxen den rätta 'enabler' för ORIGINAL programmet

1.   Snabba upp personlighetsutveckling, men också synchronisering av tempot med företagets utveckling 
2.   Djupare insikt i kandidaters utvecklingsperspektiv   
3.   Simuleringsmodulen för deltagarens accelerarade personliga utveckling
4.   Advanced Team Design, som behövs för sammanställning av 'kompletta teams', både i 'Belbin-roller' och 
      där det gäller att sammanställa 'kompletta' teams beträffande Scale-Up roller
5.   Innovator Profildatabasen, som behövs för att kunna identifiera kompletterande kandidater för vissa
      teamroller och för att organisera nätverket och ekosystemet
6.   Sammanställning av Natural Working Teams för att tänka ut och realisera innovativa lösningar

Personlig utveckling synkron med företagets utveckling

LD-Toolboxen är ett modulärt system i olika lärosteg, men speciellt för ORIGINAL programmet har det skapats ännu mindre utvecklingssteg, så att stödet vid personlighetsutveckling kan ske i samma tempo som företagets utveckling. Detta betyder att läroeffekten kan fördjupas och att innehållet kan begränsas till just det som behövs vid detta tillfälle.

LD-Toolboxen är ett omfattande system med skenbar outtömliga möjligheter, för de individuella deltagare, teams och organisationerna som använder det.
Men alla dess möjligheter gör det nödvändigt att vi anpassar tempot till deltagarnas absorberings-förmåga. Och det gäller i högsta grad för yngre personer i början av sin entreprenörskarriär när de sätter sina försgta steg i företagandet.
LDpe har designat en 'tillväxtväg' för utveckling av innovatörernas personlighetsutveckling, som kan användas stegvist och synkron med utvecklingen av erfarenheterna som entreprenör.
Genom möjligheten att tilllämpa programmet stegvist kan deltagaren själv besluta när det blir tid för nästa steg.

Efter steg 5, när startup-företaget måste byggas ut till en Scale-Up organisation, kommer fokussen att förläggas till teamet och organisationen: team-sammenställning, organisationsutveckling och Team Effectiveness. För dessa ändamål bjuder toolboxen många extra specialiserade moduler för företagarna.

LD-Toolboxen, ursprungligen utvecklad för denna typ av utvecklingar inom Capgemini (idag mer än 350.000 konsulter),och därefter vidareutvecklad till unik bredd tillämpbar toolset, flyttade för två år sedan, med sin ägare till staden Zwolle. Henk Bremer, ägaren till LDT'n, har under det senaste året, i samarbete med ett team av viktiga 'influencers' i Zwolle-regionen, sat upp ORIGINAL progra

LD-Toolboxen passar perfekt som 'enabler' och möter alla behov av ORIGINAL programmet.
Men det viktigaste av ORIGINAL idén är att alla parter som coachar och hjälper innovativa talanger är med.
Resultatet av ORIGINAL programmet is starkt beroende av detta samarbete!

Deltagandet av HR- och utbildningstjänsteleverantörer i ORIGINAL programmet

Vad skall jag som levererar coachnings-tjänster göra för att kunna vara med i ORIGINAL programmet?
Alla individer och organisationer som coachar och utbildar innovatörer, alla som levererar HR och LD tjänster i större och medelstora företag, har rätt att spela en roll i ORIGINAL programmet.
För att kunna genomföra reviewer, baserad på LDT-rapporter skall de dock först certifieras.
LD-Toolboxen är ett utförligt och brett instrumentarium.
In certiferingsprocessen kommer alla LDT-facetter att belysas.