Midden in het historische centrum van de innovatieve Hanzestad Zwolle ligt het Blauwvinger Innovatie Centrum.

Het Blauwvinger Innovatie Centrum (BIC) stelt zich tot doel om, samen met educatieve instellingen, bedrijven, coaches en consultants in Noord- en Oost Nederland, organisaties te helpen innoveren door de mobilisatie van de creatieve en innovatieve kracht van het eigen personeel. 

Onder de naam ORIGINAL bundelen wij de activiteiten die verband houden met de realisatie van een innovatorsecosysteem d.m.v. de opzet van een Innovators profieldatabase. Het ligt in de bedoeling om tenminste 75% van de in de regio werkzame innovatieve krachten in deze database op te nemen.
De bedoeling van het ORIGINAL programma is dat daarmee de individuele deelnemers, teams en organisaties ondersteund worden om een versnelde ontwikkeling door te maken en om meer innovatieve organisaties succesvoller te maken.

Het basis instrumentarium waarmee veel van onze diensten geleverd worden, de LD-Toolbox, is uniek in de wereld. aanvankelijk ontwikkeld voor de carrièreversnelling van leiders en professionals bij de multinational Capgemini werd het door LDpe doorontwikkeld tot het enige instrument ter wereld waarbij een persoonlijkheidsassessment word vertaald naar de stappen van toekomstige groei, waarmee complete succesvolle teams ontworpen kunnen worden.

Bij het woord Innovatie denken we gewoonlijk aan het, op basis van  van nieuwe technologieën, ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Bijvoorbeeld het toepassen van 3-D printen in de maak-industrie. Dit type van innovaties ontstaan vanuit de 'technology push'. Maar innovatie kan ook tot stand gebracht worden vanuit een belangrijke behoefte in de samenleving, bijvoorbeeld de behoefte aan een bepaald vaccin. Dit type van innovaties ontstaat vanwege een sterke 'demand pull'. Het Blauwvinger Innovatie Centrum (BIC) werkt noch vanuit de technology push, noch vanuit de demand pull. Het BIC is uniek in haar focus: de ontwikkeling van menselijke innovatiekracht.

Onderdeel van het
Blauwvinger Innovatie Centrum
is de BIC Moose Club, de ruimte op de 3e verdieping, die o.a. is ingericht voor het netwerken van innovatieve entrepreneurs.

In het hart van ons logo staat onze mascotte, eland Philip.
Een eland is een vreedzame ‘loner’, die er lomp uitziet, maar zich gracieus beweegt tussen bosjes en struiken in bossen en moerassen. Elanden leven over het algemeen solitair. 's Winters kunnen ze zich echter verzamelen in kleine gemengde kudden. Een volwassen vrouwtje is in deze groepen de leider. 
Ook veel slimme innovators beginnen vaak solitair (of met een vriend). Maar een belangrijke voorwaarde voor een succesvol, snelgroeiend bedrijf is dat de innovator versneld uitgroeit tot een inspirerend leider en dat het bedrijf in de scale-up fase wordt geleid door een professioneel compleet en hecht management team. Vandaar onze payoff Innovative Teams.
Bovendien hebben we de letters van het woord moose een extra betekenis weten te geven: MOOSE staat ook voor:

Making Outstanding Originals Socialize & Engage