persoonlijk leiderschap

Het Step-up programma Persoonlijk Leiderschap

Behalve voor de deelnemers aan het ORIGINAL programma is het step-up programma de eerste stap van het veel omvangrijker LCC-programma.
In het ORIGINAL programma (zie de pagina's onder de rubiek ORIGINAL) is bewust gekozen voor een aantal nog kleinere stappen, teneinde daarmee de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer synchroon te laten lopen met de ontwikkeling van zijn/haar op te zetten onderneming.

Het gaat bij dit soort startup bedrijfjes immers vooral over zeer jonge mensen voor wie zelfs het persoonlijk leiderschap een zodanig omvangrijk zelf-confrontatie en intensief leerproces kan betekenen dat de meer gefaseerdere aanpak verstandig is. Dit leerpad (stap 0 t/m 5 in het schema rechts) is meer uitgestreken in de tijd. Het blijkt voor jonge, beginnende ondernemers een veel effectiever pad.
Overigens gaat het echt niet over veel tijdsbeslag, een review van ongeveer een uurtje per stap, maar het gaat  vooral over de reflectie-momenten bij de deelnemer, waartoe het aanzet. En dat kan op elk moment van de dag gewoon gebeuren, bijvoorbeeld tijdens het tandenpoetsen, of door opmerkingen die andere mensen maken, op de fiets, of tijdens een werkpauze of een wandeling.

Voor diegenen die hun persoonlijke ontwikkeling willen versnellen, maar (nog) niet onmiddellijk tijd en geld willen investeren in een langer en breder programma, zoals het Carrière Counseling programma (LCC), hebben we dit compactere Step-Up programma Persoonlijk Leiderschap ontwikkeld.

Dit Persoonlijk Leiderschap programma zal je helpen om ‘Master of Your Own Destiny’ te worden en om je persoonlijke ontwikkeling te versnellen.
Je zult ontdekken voor welk type van activiteiten je werkelijk warm loopt, hoe je meer effectief zult kunnen interacteren met de mensen om je heen en hoe je jezelf meer effectief zult kunnen ontwikkelen.


Een gecertificeerd reviewer zal jouw persoonlijke rapporten gedurende het eerste review aan je overhandigen. Deze reviewer zal gedurende het programma je coach zijn.
Jijzelf bent de eigenaar van de rapporten. Deze rapporten zullen niet met anderen gedeeld worden, zonder jouw uitdrukkelijke instemming.

Invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst
Zodra we overeenstemming hebben over je deelname aan het programma, zal LDpe je een uitnodiging sturen om de OPQ persoonlijkheids-vragenlijst in te vullen. En nadat je deze vragenlijst hebt beantwoord zal LDpe het resultaat ophalen, het invoeren in de Leadership Development Toolbox (LDT) en daarmee de rapporten produceren waarmee je tijdens het programma zult werken.
Vervolgens nemen wij contact met je op om een afspraak te maken voor een persoonlijk review (of je in te schrijven voor een review- en feedback workshop).
Gedurende het review werken we je resultaten door, leggen we theorieën, modellen en concepten uit en beantwoorden we je eventuele vragen.
Het individuele programma houdt tenminste twee reviews in.

Leer over je Kernkwaliteiten: je potentiële kwaliteiten en de mogelijke valkuilen

Nadat je je persoonlijkheidsprofiel, het resultaat van je antwoorden op de OPQ vragenlijst, hebt bestudeerd, zullen we Daniel Ofman's Kernkwadrantenconcept bij je introduceren.
Dit concept geeft je een eenvoudig hulpmiddel om te reflecteren over je persoonlijke gedragseffectiviteit.


Kernkwadranten
Elk individu heeft kernkwaliteiten als resultante van zijn/haar voorkeursgedrag.
Vaak zijn deze kernkwaliteiten niet erg zichtbaar voor onszelf. Ze komen zo natuurlijk dat we ze ons niet bewust zijn als speciale eigenschappen.
Toch geeft het je bewust zijn van je eigen kernkwaliteiten je een goed inzicht in je valkuilen en allergieën. Daniel Ofman's Kernkwadranten Methodologie helpt ons ze te herkennen. Dit is uiteraard van uitzonderlijke waarde als we effectief met anderen willen communiceren.
Als je de kernkwadranten van je eigen kernkwaliteiten begrijpt is het veel helderder voor je waarom je reageert op anderen op de wijze zoals je doet.
Elk Kernkwadrant is samengesteld uit 4 aspecten:

Kernkwaliteit
Een kernkwaliteit is een speciale kracht, iets waar je gewoon goed in bent, of iets waarom je door anderen voor geprezen wordt. Voor jou is het niets bijzonders omdat je denkt dat iedereen het kan. Het is een diepgewortelde kwaliteit, die je ofwel kunt onderdrukken, ofwel verder ontwikkelen.
Bijvoorbeeld: besluitzaamheid, zorgzaamheid, voorzichtigheid, moed, ordentelijkheid of flexibiliteit.

De valkuil
Een valkuil is 'te veel van het goede'. Het positieve aspect van een kernkwaliteit is hierbij 'over de top', het verandert je sterkte in een zwakte.
Bijvoorbeeld: behulpzaamheid wordt bemoeienis, voorzichtig wordt muggenzifterig, flexibel wordt wispelturig.
Aan de andere kan, als de valkuil duidelijk zichtbaar is, je iemands onderliggende kernkwaliteit herkennen aan zijn valkuil.
Bijvoorbeeld: iemand die zich inflexibel gedraagt zou besluitzaamheid als kernkwaliteit kunnen hebben. Iemand met een onbuigzame houding zou in de kern een hoogvlieger kunnen zijn.

De uitdaging
Een uitdaging is de positieve tegenstelling van de valkuil. Nadat je het negatieve, veranderde gedrag (de valkuil) geïdentificeerd hebt kun je zoeken naar de uitdaging.
Bijvoorbeeld: een drammerig persoon, het positieve tegenovergestelde (de uitdaging) is geduld (de kernkwaliteit is besluitzaamheid).
En een wispelturig persoon, de uitdaging is ordentelijk gedrag (de kernkwaliteit).
De kernkwaliteit en de uitdaging zijn complementaire kwaliteiten. Het doel is de balans te vinden tussen beide. Als de uitdaging onderontwikkeld is, moet de kernkwaliteit verbeterd worden om de balans te kunnen vinden.
Bijvoorbeeld: het is niet noodzakelijk om niet minder besluitzaam te worden, maar om meer geduldig te worden, hetgeen resulteert in geduldige besluitzaamheid, zonder te drammen. Of: een ander voorbeeld: het vinden van de balans tussen flexibiliteit en ordentelijkheid.

De Allergie
De kernkwaliteiten kunnen ook gebruikt worden om potentiële conflicten met andere mensen te identificeren. Mensen zijn vaak 'allergisch' voor te veel van hun eigen uitdaging in anderen. De allergie is 'te veel van het goede' van de uitdaging, oftewel het negatieve tegenovergestelde van de kernkwaliteit.
Bijvoorbeeld: het negatieve tegenovergestelde van de kernkwaliteit besluitzaamheid is passiviteit. Te veel geduld kan ook degenereren in passiviteit. Hoe meer mensen geconfronteerd worden met hun eigen allergie, hoe groter het risico dat ze verschuiven naar hun eigen valkuil.
Bijvoorbeeld: de besluitzame persoon begint te drammen als respons op te veel passiviteit bij een ander persoon.
In het Kwaliteiten en Valkuilen rapport analyseren we je potentiële kwaliteiten en je mogelijke valkuilen, die de consequentie kunnen zijn van je gedragsvoorkeur, die gemeten werd met de persoonlijkheidsvragenlijst.

Word je bewust van 'Conversational Intelligence' en de voorwaarden voor Persoonlijke Gedragseffectiviteit

De inventarisatie m.b.v. de persoonlijkheids-vragenlijst heeft je bewust gemaakt van jouw persoonlijke gedragsvoorkeuren.
Alhoewel het erg nuttig is om in te zien welke voorkeuren je gedrag beïnvloeden, is het natuurlijk zo dat het resultaat van je gedrag bepaald wordt door het effect dat het heeft op anderen en de impact die het bij hen teweegbrengt.
Vooral voor leiders is het van belang om dit in te zien, omdat de intentie van leiderschap juist is, het via anderen behalen van resultaten. Lees meer over het 
Rapport Bewust Effectvolle Interactie Vaardigheden onder Bewustwording en Reflectie: Persoonlijke Gedragseffectiviteit

Je Persoonlijke Ontwikkeling Begint bij het Ontdekken van je Motivatie Vlammen

Waarvoor loop jij werkelijk warm en wordt je motivatie getriggerd, wat inspireert je en geeft je energie om actie te nemen en wat leidt je uiteindelijk tot succes?
In haar recente publicatie 'Find Your Flame, Why Motivation Matters More than Talent' noemt Sophie Bennett  het 'Motivatie Vlammen'.
Door te begrijpen wat er achter de triggers van je motivatie in het dagelijkse leven zit, en de cruciale momenten daaraan voorafgaand, zult je ontdekken hoe belangrijk de motivatie vlammen zijn.
Het wordt dan zelfs mogelijk om trigger momenten op te roepen voor je zelf en bij anderen. Je kunt dit alleen doen als je de drijvende krachten kent, die vlammen kunnen 'aan zetten'. En als we dat dan hebben geleerd, kunnen we de toekomst van ons team, onze organisatie en onszelf veranderen.

Ontwikkel je CEO brein en word de beste versie van jezelf

De sleutel voor je zelfontwikkeling ligt in het executieve brein, dat deel van je hersenen dat zich bezighoudt met het je kunnen aanpassen aan verandering, plannen, leren van feedback, outside-the-box denken, visie, complexe beslissingen nemen, pro-sociaal gedrag vertonen, je gemotiveerd voelen en je emoties kunnen controleren en ineffectief gedrag onderdrukken. Het executieve brein, ook wel genoemd het CEO-brein, is gelegen in de prefrontale hersenkwab (prefrontale cortex).
Professor Margriet Sitskoorn's publicatie IK2, de beste versie van jezelf beschrijft hoe je gebruik kunt maken van de plasticiteit van je brein om jezelf te ontwikkelen en ze geeft weer welke executieve vaardigheden vanuit het CEO-brein onze activiteiten besturen.
In het Step-Up Persoonlijk Leiderschap Programma maken we een inventarisatie van de sterkte van jouw executieve vaardigheden en beschrijven we de ontwikkelscenario's hoe je ze kunt laten groeien.

LDpe's Leadership Development Toolbox (LDT): Raamwerk voor je persoonlijke ontwikkeling

De Leadership Development Toolbox (LDT) is ontwikkeld als een krachtig ondersteunend tool voor het persoonlijk ontwikkelproces. Het doel van de LDT is om je te voorzien van een systematisch middel, een taal, voor zelfreflectie en zelfontwikkeling binnen een coherent raakwerk.
Het is reeds gebruikt door meer dan 3000 leiders en professionals in 25 verschillende landen en het wordt continue aangevuld met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

De LDT rapporten hebben bewezen een excellent middel te zijn voor diepere reflectie op de eigen persoonlijke gedragseffectiviteit en voor de ontwikkeling van de individuele stijlenportefeuille.
De simulatie module in het bijzonder helpt je om de ontwikkelopties te zien, de 'quick -wins' en de ontwikkeling op langere termijn. Dit helpt je bij het versnellen van je ontwikkeling.