LDT360 - de meest leerzame gesprekken

Persoonlijke gedragseffectiviteit

De kennis van jezelf is natuurlijk een eerste stap naar effectiever gedrag, groei van competenties, rollen en stijlen, maar het belangrijkst is natuurlijk jouw eigen persoonlijke gedragseffectiviteit, en die is vooral afhankelijk van wat je bereikt in de interactie met anderen. 

Judith Glaser: "Met elk positief gesprek ontwikkeling wij nieuw DNA"

Een van de meest spectaculaire ontdekkingen van de laatste jaren is dat onze hersenen nieuw DNA kunnen aanmaken in gesprekken met anderen (zie de video van Conversational Intelligence). Onze interactie met anderen blijkt zelfs de belangrijkste bron voor onze persoonlijke groei. 
Mijn mening over het gebruik 3600 rapporten bij de beoordeling van medewerkers was vernietigend: hoe kun je zulke subjectieve informatie gebruiken t.b.v. het vellen van een oordeel.
Maar wat als je de informatie van anderene niet als oordeel zou gebruiken, maar als de aanleiding tot een 1:1 gesprek tussen die andere persoon en jouzelf?


De LDT360 methode werd een zeer succesvolle manier om mensen systematisch met elkaar in gesprek te brengen om naar elkaar te luisteren over iets zo spannends als de waarneming door de ander van jouw eigen gedrag en over tips die je gratis krijgt.
De intimiteit van het gesprek heeft bovendien in veel gevallen ook nog een verbeterde onderlinge relatie tot gevolg. 

UITNODIGEN OBSERVANTEN EN LEREN VAN ANDEREN

Je begint het proces van de LDT360 module door je observanten uit te nodigen om de LDT360-vragenlijst voor je te beantwoorden. De gesprekken met de individuele observanten die later volgen zullen je veel nieuwe inzichten bezorgen. Je zult ontdekken dat de commentaren van mensen om je heen, alhoewel subjectief, altijd de moeite waard zijn omdat ze je belangrijke informatie verschaffen en omdat ze je aan het denken zetten.
Jouw doel met het gebruik van de LDT360 rapporten moet zijn om een meer effectieve leider te worden en om je leiderstalent te ontwikkelen door het ontwikkelen van competenties en een stijlportefeuille die past bij je ambities als leider.

LDT360 rapportage
Nadat de antwoorden van de observanten door LDpe zijn ontvangen zijn worden de LDT360 rapporten voor je samengesteld als een eerste feedback. Deze rapporten zullen onmiddellijk al je zelfreflectie uitlokken. Maar je leergierigheid zal nog meer gestimuleerd worden gedurende de reviews met de individuele observanten. Elke observant zal tijdens jullie gesprek kunnen refereren naar bepaalde ‘real-life’ gebeurtenissen als je hem vraagt naar de achtergrond van zijn perceptie van jouw gedrag. Je zult ook ontdekken dat je van zijn feedback kan leren, ook als zijn perceptie verschillend is van die van de gemiddelde observant.
De LDT360-rapporten laten zien hoe de verschillende observanten je scoren op de LDT-dimensies en wat de consequenties daarvan zouden kunnen zijn voor potentiële kwaliteiten en mogelijke valkuilen.

In de 90er jaren waren 360 beoordelingen nogal in de mode. Ik heb me daar altijd tegen verzet: "als iemand jou gedrag beoordeelt zegt dat meer over hemzelf dan over jou. Zo'n oordeel is uitermate subjectief!"
Maar de mening van anderen is nartuurlijk wel erg interessant. Sterker nog, je kan er veel van leren!
Met de LDT360 hebben we een prachtige methode opgezet om voor ieder die openstaat voor de mening van anderen heel systematisch feedback te kunnen halen. Het blijkt het meest leerzame onderdeel te zijn geworden van ons hele programma...

Wij hebben een voorbeeld uitgewerkt. 
Download de presentatie over Freddy Moss door op de foto te klicken

De rapporten zullen je helpen om je zeer professioneel voor te bereiden voor elk 1:1 observanten-gesprek. Je zult in staat zijn om de vragen te definiëren die je moet stellen, als je samen met je observant het scoreverschil probeert te analyseren tussen de score van hem en jouw zelfscore.
Omdat iedere score subjectief is (ook die van je eigen zelfbeeld) moet je leren begrijpen hoe een subjectieve perceptie bij je observant ontstaan kan zijn vanuit zijn waarneming en interpretatie in een bepaalde context. Het is een feit, en je zult zien, dat de verschillende observanten je verschillend scoren afhankelijk van de verschillen in context en jullie onderlinge relatie.

Bij de analyse van de rapporten moet je je realiseren dat de perceptie van een observant voor hem ‘de waarheid’ is. Deze perceptie kan overigens beïnvloed zijn door:

  • De organisatorische context en bedrijfscultuur (openheid, veiligheid, spanningen, hiërarchie, marktomstandigheden, interne competitie, hoe collega’s elkaar steunen, enz.);
  • De hiërarchische en sociale relatie tussen de observant en jezelf;
  • Jullie gezamenlijke geschiedenis van het samenwerken;
  • Hoe diepgaand de observant je werkelijk kent;
  • De eigen persoonlijkheid van je observant;
  • De persoonlijke chemie tussen je observant en jezelf.