ONS GEBOUW - MELKMARKT 2-4

Oorspronkelijk waren het twee panden. Pas begin 20e eeuw kreeg het linkerpand een 3e verdieping en werd bovenop beide panden de unieke kapconstructie gebouwd.


De huizen aan Melkmarkt 2-4 zijn van laat-middeleeuwse oorsprong. Later werden ze uitgebreid en verhoogd.

De hiernaast getoonde plattegrond van Zwolle, wordt toegeschreven aan Jacob van Deventer en is van begin 16e eeuw.
Maar Zwolle bestond toen al een paar eeuwen. Sterker nog: het huis waarin thans het Blauwvinger Innovatie Centrum (BIC) is gevestigd was er toen al een paar eeuwen. De balken waarmee het pand werd opgetrokken komt van bomen die in 1381 zijn gekapt!
Toen wij begin 2021 ons pand betrokken, en het geschikt  maakten voor het  BIC, besloten wij dat, om het pand te kunnen ontsluiten, een lift een absolute noodzaak was. Bij de aanleg van onze liftkoker kwamen er balken en vloerplanken vrij.

We besloten om er borrelplankjes van te maken die we gebruiken bij de feestelijke bijeenkomsten in de BIC Moose Club op de 3e verdieping.
We waren natuurlijk nieuwsgierig geworden naar de ouderdom van het hout. We hebben het daarom laten testen door een gerenommeerde houtdaterings-expert, de heer Paul Borghaerts. 
Uit de test bleek dat de eikenhouten balken in het onderste deel van het huis afkomstig zijn van in 1381 in Twente-Westfalen gekapte bomen.  De datering kon met grote zekerheid worden vastgesteld omdat de jaarringen goed uitleesbaar zijn.
De vurenhouten balken in het bovendeel van het huis stammen uit 1659. Het bijzondere is dat het hout afkomstig is uit Noorwegen. Tot dusverre zijn er maar 3 panden bekend met zulk hout in de draagconstructie.

Circulaire economie en hergebruik
Uiteraard onderschrijven wij, als innovator, de principes van de circulaire economie. Eén van de dingen die ons tegen de borst stuit is het dumpen van oude oplossingen. Wij willen zo veel als mogelijk de eerder aangeschafte middelen ook hergebruiken. Dit gebeurt niet alleen met de oude vrijgekomen vloerplanken en balken. Maar ook het interieur van onze voorganger op de beneden-verdieping, de modezaak Steps, hebben wij vlijtig hergebruikt.
Zo zijn de oude pashokjes gebruikt om daar ons prachtige barmeubel op de 3e verdieping van te maken. En, de oude Steps-legkasten zijn omgebouwd tot vitrines die perfect passen in ons mooie interieur boven de bar en in de hal.


Historisch besef
Het is niet alleen onze wens om door middel van het hergebruik van balken en planken respect te hebben voor de herkomst van dingen. Eén van de grondslagen van onze aanpak en filosofie is dat heel veel historische ‘tacit know-how’ bepalend is voor het succes bij transformatie en metamorfose. Historisch besef is overigens niet alleen wenselijk bij innovatieprocessen, maar ook uitermate boeiend.
Het Blauwvinger Innovatie Centrum past prima in de strategie van de stad Zwolle om zich te manifesteren als Innovatieve Hanzestad. Wetend dat het Hanzeverbond, de Middeleeuwse samenwerking tussen de landen rond de Oost- en Noordzee, eigenlijk een voorloper was van de hedendaagse EU, past ook de focus van het BIC perfect in de Zwolse strategische agenda.
Het fundament van het BIC is immers de samenwerking tussen Nederland en Zweden op het gebied van Innovatie.
Beide landen zijn op innovatief gebied krachtige koplopers. Nederland vooral op technologisch gebied en Zweden vooral wat betreft de vernieuwing van toepassingen in de samenleving (IKEA, Spotify, Klarna, iZettle, etc.). De in het BIC toegepaste methoden en modellen vinden hun oorsprong in beide culturen.

Het Blauwvinger Innovatie Centrum (BIC) is  het enige innovatie centrum ter wereld waar de ontwikkeling van menselijke innovatiekracht centraal staat.
De inrichting van het gebouw speelt d.m.v. kunstuitingen behoorlijk sterk in op de menselijke behoeften 'Expression' en 'Curiousity' (d.m.v. schilderijen en Art Design glas).
Ook is er in het BIC ruimte voor de thema's Historisch besef (bijvoorbeeld d.m.v. vitrines met de geschiedenis van de fotografie en objecten uit de snelle ontwikkeling van de IT).

Ons thema 'MOOSE' (Making Outstanding Originals Socialize and Engage) en onze mascotte, de eland, komt in ons interieur ruimschoots aan bod.
 

Tot slot besteden wij ook aandacht aan het thema Evolutie en Ontwikkeling.
Het schilderij Alfa en Omega stelt de levenscyclus van de mens voor, waaraan wij, met ons Innovatie Centrum een bijdrage proberen te leveren, door mensen te helpen om een versnelde groei naar volwassen ondernemerschap door te maken, en door hen aan te sporen om zich het leven lang te blijven ontwikkelen.

Wij geloven oprecht in onze missie en hopen dat de inrichting van ons gebouw daaraan bijdraagt.