TEAM DESIGN EN TEAM ONTWIKKELING

Naast het versnellen van de persoonlijke ontwikkeling van individuele deelnemers kent de LD-Toolbox een aantal modules voor het samenstellen van 'complete teams' en het ondersteunen van teams bij het groeien en het  effectiever worden.
Bij de ontwikkeling van deze functies hebben we ons laten inspireren door o.a. prof. Richard Hackman, prof. Manfred Kets de Vries en door Patrick Lencioni, en hebben we samengewerkt met de Universiteit van Maastricht (prof. Robert Roe, Marielle Heijltjes, thans Dean UM en met Anneloes Raes, toen student, thans professor IESE Barcelona). Onze software is gekoppeld met een aantal bekende modellen: Hofstede, Würsten, Belbin, Litman en voor onze SBTA (strategic Behavioural Traits Analysis) hebben we nauw samengewerkt over strategische paradoxen met prof. Bob de Wit (Nijenrode) en prof. Ron Meyer (Antwerpen en Tilburg).

Op de grotere website LD-Toolbox.com worden de diverse theorien uitgebreid behandeld.

Corporate Profiel Database of Regionale Profiel Database

Zodra we het hebben over team design en team ontwikkeling is het vaak nodig om de gegevens van meerdere personen met elkaar te combineren. Daartoe maken we een bestand aan waarin de profielen van de betrokken personen zijn opgeslagen.
Voor de bedrijven waar er sprake is van verschillende diensten m.b.t. personen, teams en soms zelfs de hele organisatie, heet zo'n bestand een Corporate Profiel Database. Soms zelfs is er sprake van een regionale profiel database, zoals bij het ORIGINAL programma.

Complete Effective Teams en Team Effectiveness

Team Analysis Larry & Peters Company Team Analysis Larry & Peters Company

Met de verhalen van Nancy King, Rodney Duncan, Tessa Gold en Freddy Moss (onder ORIGINAL Toekomst perspectief) hebben we hopelijk voor de lezer aangetoond dat de LD-Toolbox een geloof-waardig instrument is voor (het versnellen van) de persoonlijke ontwikkeling van de individuele deelnemer. 
Maar we hebben daarmee nog niet aangetoond dat de LDT ook soelaas kan bieden voor het belangrijkste probleem van innovators.
Het vraagstuk dat alle (subsidie-gebruikende) dienstverleners niet wisten te adresseren: de mislukte scale-up ontwikkeling: meer dan 95% van de innovators faalt in deze transitiefase.
Een van de hoofdoorzaken is daar het gebrek aan een compleet en op de taak betekend management team.
Het ORIGINAL programma is bezig met het opzetten van een Regionale Innovators Profieldatabase.
De LD-Toolbox is daarbij ook een instrument waarmee we complete teams kunnen ontwerpen. Hetgeen we met de drie verhalen hieronder beschrijven.
Door op de desbetreffende pdf te klicken kun je de verhalen downloaden.

Hiernaast drie verhalen waarmee we delen van de andere functionaliteit van de LD-Toolbox laten zien:

Larry en Peters verhaal gaat over een succesvolle startup die moet gaan groeien, waarbij een aantal nieuwe leden voor het MT moeten worden aangetrokken.

Het verhaal van sollicitanten bij Business Consulting Nederland gaat over het selecteren van mensen voor een aantal vacatures.

En het laatste verhaal gaat over de eerste workshop van het Team Effectiveness Programma.
Het gaat over Internal Effectiveness, de onderlinge interactie tussen de individuele leden van een team.

Als je meer wilt weten over het gehele Team Effectiveness programma kun je klicken op het bovenstaande teambeeld. Dan opent zich de desbetreffende pagina van de grote website LD-Toolbox.com in een aparte pagina.

Advanced Team Design

Voorbeeld van een compleet Scale-Up team ontworpen met de module Advanced Team Design
Hoe wij het bovenstaande complete team konden seleceteren uit de Regionale Innovators Profiel Database
De Belbin Teamanalyse en alle verschillende denkstijlen in kaart gebracht van het geselecteerde team
De Belbin Teamanalyse en alle verschillende denkstijlen in kaart gebracht van het geselecteerde team
Hoe wij een groep van 3 creatieve teamleden met een sterk logisch denkend teamlid  konden completeren tot een compleet team
Hoe wij een groep van 3 creatieve teamleden met een sterk logisch denkend teamlid konden completeren tot een compleet team

WERKGROEPEN T.B.V. strategisch management

Voortdurende groei en verandering van de organisatie eist alerte betrokkenheid van het hele management team

Ralph D Stacey, Strategic Management & Organisational Dynamics Ralph D Stacey, Strategic Management & Organisational Dynamics

De leiding van een organisatie heeft te maken met verschillende processen waaraan leiding gegeven wordt:

  • 'Ordinary Management' omvat het dagelijkse 'runnen'van de operationele activiteiten van het bedrijf; voor de hoogste leiding betekent dat vooral het bepalen van de doelen en de plannen en voor het hele management team de uitvoering daarvan en het oplossen van de problemen en vraagstukken die zich daarbij voordoen. 
  • 'Extra-Ordinary Management' omvat de bewaking vaN de onderneming in haar context, het analyseren van veranderingen in de markt en de relatie tot stakeholders, maar vooral ook het ontwikkeling van een strategische koers, het zetten van grotere stappen bij de ontwikkeling van de onderneming, zoals overnames, fusies, internationalisatie en nieuwe takken van dienstverlening. En, uiteraard, het integreren van deze veranderingen in het 'Ordinary Management'.
  • En, uiteraard het Project/Programma management van de realisatie van ieder van de grote ontwikkelstappen.

In de Case Study YoCoComp wordt voor een grotere Consulting organisatie de behoefte aan internationalisatie, na een aantal mislukkingen een urgente aanleiding voor het inrichten van een staande organisatie structuur voor het strategische management. 'Extra-Ordinary Management' wordt geleid door een Policy & Strategy Board en 3 strategie werkgroepen, met hiervoor speciaal geselecteerd operationele leiders.                                                                                                                  Klick op het YoCoComp-logo

om een presentatie over deze case te downloaden

Een belangrijk effect van deze aanpak is de hoge betrokkenheid bij alle leden van de leidingsgroep bij de groei en ontwikkeling van het bedrijf.
Door 3 werkgroepen samen te stellen, gebaseerd op hun kwaliteiten en biases kan iedere deelnemer optimaal bijdragen en wordt een gredegen basis gelegd voor de strategische ontwikkeling van het bedrijf. Ondertussen blijft de onderneming op koers en wordt de hoge professionaliteit van de dienstverlening gehandhaafd. Bovendien zullen de leidinggevenden door hun betrokkenheid de grote ontwikkelingsstappen naar de medewerkers toe rechtvaardigen en stralen zij vanwege hun sterke motivatie. de nodige positiviteit en rust uit.