OVER INNOVATIE

Iedere ondernemer droomt ervan om succesvol te zijn. Maar dat ondernemen eigenlijk een continue uitdaging is, bedenkt je niet wanneer je een onderneming start. Nachten wakker liggen en twijfelen hoe je dingen moet aanpakken horen erbij. 
Succesvol worden en blijven is geweldig, het geeft energie! Maar tegenwind en falen horen evenzeer bij ondernemerschap. Ook de meest ondernemende mensen falen af en toe bij de dingen die ze ondernemen. In Hopeloos Succesvol vertelt Floris Venneman op een realistische manier over zijn ondernemerschap, met veel tegenwind en zelfs faillissement. Maar ondernemers houden vol onder het motto 'You never lose in business, either you win or you learn.' Het gaat met vallen en opstaan...

Ondernemen kun je met kennis van zaken, vanuit bestaande kennis en gedegen concepten en methoden die zich bewezen hebben. Maar om heel nieuwe dingen te bedenken, die er nog niet eerder waren. Daarvoor moet je vooral buiten de kaders denken van alles wat er is en van wat we hebben geleerd. Daar is een vrijmoedigheid, nieuwsgierigheid en openheid van geest voor nodig, en vooral ook verbeeldingskracht. Daarvoor moet je Groot Denken. 
En, dat vind je eigenlijk alleen maar bij kinderen. Zij zijn immers niet belast met kennis en ervaring.

Voor echte innovatie moeten we het idee opgeven van de top-down maakbaarheid, iets waar de gemiddelde ondernemer vaak van uit gaat. Voor echte innovatie is de bestaande kennis en ervaring vooral een belasting.
Innovatie komt zelden tot stand in een 'top-down' ontwerpproces. Als het komt, ontstaat het 'bottom-up' in de interactie tussen 'gewone mensen'. Innovatie ontstaat bij het combineren en hercombineren van ideeën als mensen elkaar ontmoeten en met elkaar ideeën uitwisselen.
Het is een product van menselijke interactie in een 'trial and error' proces, en niet een resultaat van een bewust gepland 'menselijk design proces'.

Onder ons thema 'Over innovatie' verkennen we de theorieën en modellen die er in de loop van de laatste decennia zijn ontstaan over innovatie.

We zullen u eerst, op de pagina Succes of Mislukking confronteren met het feit dat 80%-90% van alle innovaties mislukt.
Daarna, onder De aard van Innovatie, beargumenteren we, dat Innovatie een bottom-up proces is, het resultaat van menselijke interactie, niet van 'top-down design'. Het ontstaat via 'trial and error', vrijwel nooit door planning en besturing.
Dit maakt het erg moeilijk om het resultaat van innovatie vooraf te plannen.

Op de pagina Een Taal voor Innovatie spreken we over de behoefte aan een gezamenlijke taal en de recente vastgestelde standaard Entrecomp, het Europese Ondernemerschap Competentie Raamwerk.

Op de pagina Het Innovatie proces laten we zijn hoe het interactieproces tussen mensen kan leiden tot de inspirerende 'vonk' die overslaat en hoe een team kan komen tot prachtige nieuwe ideeën. Dit SECI-model is het teamperspectief, maar we schenken op deze pagina ook aandacht aan de andere perspectieven, die van de Individuele deelnemer aan het proces, van de organisatie, van de markt, van de consument en van de samenleving.

 

Er zijn veel boeken geschreven over innovatie, en er zijn veel modellen en theorieën. Er is zelfs een ISO standaard voor Innovation Management (waaraan LDpe heeft meegewerkt). Deze standaard, de ISO 56000 Standards for Guidance and Implementation is nu (31/7 2022) voor het eerst commercieel gepubliceerd door James Harrington. Maar Innovatie top-down bewerkstelligen blijft uitermate moeilijk. Echter, om te kunnen overleven, moeten organisaties voortdurend innoveren. Ondanks dat innovatie ontembaar en onvoorspelbaar lijkt, is het wel mogelijk voor een organisatie om het vermogen tot innoveren beter op te bouwen.
En het is ook mogelijk om de kansen op succesvolle innovatie te vergroten, door het bewerkstelligen van een goede innovatiecultuur en door de juiste samenstelling van innovatieve teams.

Kennis van de literatuur is zinvol, maar veel boeken, vooral de Amerikaanse, doen ons geloven dat het volgen van 'de methode' een garantie is voor succes. Zoals bijvoorbeeld het standaardwerk Scaling Up, dat vooral de indruk wekt van een kookboek voor de meest heerlijke gerechten. De realiteit is weerbarstiger!
Want, een prima nieuw business idee, dat is uitgetest in een zgn. startup bedrijfje blijkt geen garantie voor succes. Meer dan 95% van de bedrijven faalt als er moet worden opgeschaald.
Zie daarover onze rubriek Van startup naar Scale-Up.