HET ORIGINAL programma EN DE LD-TOOLBOX

Belangrijke doelstellingen van het ORIGINAL programma

  • Versnelde persoonlijke groei van alle deelnemers in het programma (persoonlijkheid, leiderschap en ondernemerschap)
  • Ondersteuning van de ondernemers met het samenstellen van een hecht, en vooral ook compleet management team dat in staat is om richting te geven aan en het doen functioneren van een groeiende organisatie.
  • Het realiseren van een functionerend Innovators Ecosysteem met netwerkbijeenkomsten, Centers of Excellence, en samenwerking met andere Innovatienetwerken in binnen- en buitenland.
  • Het tot stand komen van een gezamenlijke taal voor talentontwikkeling en innovatie.

Functies van de LD-Toolbox die maken dat de LDT de juiste enabler is voor het ORIGINAL programma

1.   Persoonlijk ontwikkeltempo synchroon met de ontwikkeling van het bedrijf
2.   Inzicht in het persoonlijk ontwikkelingsperspectief voor de individuele deelnemer
3.   De simulatiemodule t.b.v. de versnelling van de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers
4.   Advanced Team Design t.b.v. het opzetten van complete teams, zowel ‘Belbin-complementariteit’,
      als ‘Scale-Up rollen-complementariteit’
5.   De innovators profieldatabase en de mogelijkheid verbanden te leggen met passende kandidaten voor
      de omissies in een management team
6.   Het samenstellen van Natural Working Teams voor het vinden van innovatieve oplossingen

Persoonlijke ontwikkeling synchroon met de ontwikkeling van de onderneming

De LDT is een modulair opgebouwd systeem met een aantal ontwikkelstappen.
Speciaal t.b.v. het ORIGINAL programma, waarin de individuele deelnemers bezig zijn met het ontwikkelen van hun Startup- en Scale-Up-bedrijven is het wenselijk dat de stappen in de persoonlijke ontwikkeling synchroon plaatsvinden met de ontwikkeling van hun resp. bedrijven. 
Hiertoe is in de LDT een stapsgewijs leerpad gedefinieerd.

De LD-Toolbox is een omvangrijk system met bijna onuitputtelijke mogelijkheden, zowel voor individuele deelnemers als voor de teams en organisaties die ermee werken. 
Maar al die mogelijkheden maken het noodzakelijk om het leertraject aan te passen aan het opname vermogen van de deelnemers. Dat geldt uiteraard in het bijzonder voor de jonge mensen, die in hun beginnend ondernemerschap de eerste stappen zetten in hun persoonlijkheidsontwikkeling.
Speciaal voor de mensen die hun eerste stappen zetten met het opzetten van hun startup bedrijfjes heeft LDpe een leerpad opgezet, dat synchroon zal kunnen lopen met het opdoen van hun ervaring als ondernemer. Door de stapsgewijze opzet van het leerpad kan de ondernemer zelf bepalen wanneer hij/zij toe is aan de volgende stap.
Na stap 5, bij de doorgroei naar een Scale-up organisatie, zal de nadruk komen te liggen op de ontwikkeling van het team en de organisatie.
Ook daarvoor heeft de LD-Toolbox tal van belangrijke functies beschikbaar.

De LD-Toolbox, oorspronkelijk ontwikkeld voor dit type van ontwikkelingen binnen de Capgemini organisatie (vandaag meer dan 350.000 consultants), en daarna verder doorontwikkeld tot een unieke en uitgebreide toolset, verhuisde twee jaar geleden, samen met haar eigenaar, naar Zwolle.
Henk Bremer, de eigenaar van de LDT, heeft in het afgelopen jaar, in samenwerking met een team van belangrijke influencers in de Zwolse regio, het ORIGINAL programma helpen opzetten.

De LD-Toolbox voldoet uitstekend als ‘enabler’ en voldoet aan alle eisen van het ORIGINAL programma.
Maar het belangrijkste van het ORIGINAL gedachtengoed is dat alle partijen die zich bezighouden met het begeleiden van innovatief talent, startup bedrijfjes, Scale-Up ondernemingen en creatieve krachten binnen grotere bedrijven gaan meedoen aan dit programma.
Het welslagen van ORIGINAL is sterk afhankelijk van het bereiken van die samenwerking.

Deelname van coachings- en opleidings- dienstverleners aan het ORIGINAL programma

Wat moeten dienstverleners doen om mee te kunnen doen in het ORIGINAL programma?
Alle bij de begeleiding van innovators betrokken partijen, opleiders, coaches, HR en LD functionarissen in de grotere bedrijven, moeten kunnen meedoen in het ORIGINAL programma. 
Om reviews uit te kunnen voeren op basis van LD-Toolbox rapporten zullen ze hiervoor een certificatie proces moeten doorlopen. 
De LD-Toolbox is een omvangrijk en breed toepasbaar instrument. In het certificatie-proces komen alle facetten van de LDT-gebaseerde dienstverlening aan de orde.