over innovators

Iets meer dan 20 jaar geleden was het nog gebruikelijk dat alle volwassen mensen werkten 'bij een baas', en dat men carrière maakte bij een onderneming. Een carrière maken betekende voor veel mensen zelfs nog promotie maken bij dezelfde werkgever. Het woord 'Job hoppen'  had toen zelfs een negatieve klank. En, diegenen die zich als zelfstandige vestigde konden steevast rekenen op tegenwerking van de sociaal juridische wetgeving met de verdenking dat er sprake was van een 'verkapt dienstverband' en geblokkeerde rekeningen*). Tegenwoordig is het de gewoonste zaak van de wereld aks je je als zelfstandige vestigt.
*) In 1998 was ik (Henk Bremer) lid van de Raad voor Interim Management, en wij voerden grote gevechten met het GAK, de SVB, Pensioenfondsen en Belastingdienst om Interim Managers als zelfstandige ondernemers te laten erkennen.

Een keuze maken voor zelfstandig ondernemerschap is nu dus heel goed mogelijk! Maar waarom wil je dat zo graag. Doe je dat omdat je veel geld wilt verdienen: om je eigen gang te kunnen gaan zonder verdere bureaucratie, of omdat je een geweldig idee hebt waarmee je de wereld wilt veranderen?

Innovators zijn creatief en hebben een idee en vooral ook een passie om het te realiseren. In hoeverre ze daartoe ook de kwaliteiten hebben kan tegenwoordig goed in kaart worden gebracht.
Maar om te slagen moeten ze zeer goed gemotiveerd zijn en een sterk doorzettingvermogen hebben. Voorbeelden van motivatiefactoren kunnen zijn:

  • Prestaties leveren/doelen bereiken
  • Erkenning krijgen
  • Verantwoordelijkheid dragen
  • Groei doormaken en een inspirerend leider worden
  • Competenties en vaardigheden ontwikkelen

Voor de echte innovator zijn zaken als voldoende geld, inkomen en fysieke werkomgeving meestal zgn. hygiëne factoren. En minder belangrijk dan hun passie om hun ideeën te doen slagen.

Omdat vernieuwing en innovatie de laatste tijd de motor zijn geworden van de economische groei proberen overheden daarom innovatief ondernemerschap te stimuleren. Hierover kun je lezen op Stimuleren van ambitieus ondernemerschap.

Omdat de subsidiegelden zich niet altijd vertalen naar gewenste waardecreatie (meer dan 95% van de innovaties mislukken) hebben wij met een klankbordgroep van regionale influencers een diepgaande studie gemaakt van wat er zoal mis gaat en hoe we de innovatieve ondernemers kunnen helpen. En hebben we daar zelfs software voor ontwikkeld. Hierover kun je lezen op Van Startup naar Scale-Up.

Een belangrijke maatregel die wij voorstaan is het beter in kaart brengen en ondersteunen van alle innovators in de hele regio. Daarover kun je lezen in Innovators Profiel Database.