de ld-toolbox en LDT-GEBASEERDE DIENSTVERLENING

De LD-Toolbox, een uniek instrumentarium

De LD-Toolbox is, vergeleken met andere systemen voor persoonlijke ontwikkeling, een uniek instrument. 
Het is de enige persoonlijke ontwikkelingstool ter wereld dat met het uitvoeren van een persoonlijkheids assessment niet maar alleen maar een moment-opname doet, maar ook een concreet beeld initieert van de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheid van de deelnemer. Door dit inzicht en het speciaal voor de deelnemer opgestelde ontwikkel-scenario wordt vrijwel altijd een versnelling van zijn/haar persoonlijke groei gerealiseerd. Het is een systeem, waarin de deelnemer zelf de regie voert over de eigen ontwikkeling. De begeleider van het leerproces (om de toolbox rapporten te kunnen lezen, begrijpen en internaliseren) stelt zich op als tutor, zodat die begeleiding van de deelnemer alleen nodig is om zich de rapporten eigen te maken.

Welke diensten kunnen met de LD-Toolbox geleverd worden?

De LD-Toolbox is een enabler voor vele types van dienstverlening:

De toolbox werd ontwikkeld door Henk Bremer, die als Senior Vice President Global Leadership Development bij Capgemini met de eerste versies duizenden leiders over de hele wereld hielp om zich versneld te ontwikkelen.

De ontwikkelaar van de LD-Toolbox, Henk Bremer, heeft gedurende de periode 2001-2007, in zijn rol als Senior Vice President voor Global Leadership Development bij Capgemini, een organisatie van meer dan 350.000 consultants, dit instrument ontwikkeld. De LDT is gebruikt door duizenden leiders en professionals in meer dan 25 landen. Na zijn pensioen in 2008  pensioen ging hij door met de ontwikkeling van de LDT via zijn onderneming LDpe.
LDpe staat voor Leadership Development processes en enablers.

Eén van de meest opvallende verschillen van dit instrument met andere is dat het een instrument is voor de deelnemer zelf, en dat het m.b.v. ontwikkel-scenario’s een versnelling kan helpen bewerkstellingen van de persoonlijke ontwikkeling van die deelnemer.
Heel concreet kan de deelnemer ook zelf zien wat hij/zij moet doen om versneld zijn/haar stijlen/rollen portefeuille te laten groeien d.m.v. het veranderen van het voorkeursgedrag op een beperkt aantal punten. Hoe dat dan werkt kan de deelnemer ook zelf stap-voor stap volgen.
Er is geen enkel ander instrument in de wereld dat beschikt over zo’n simulatie-module.

Bij dienstverlening gaat het over drie ingrediënten:
    1. Welke instrumenten, modellen, algoritmes worden er gebruikt: de enablers
    2. Hoe wordt het proces ingericht om de dienst te leveren: proces of programma
    3. Professionaliteit bij consultant/reviewer/tutor/projectleider, die de dienst levert.

Diensten, die met de LD-Toolbox geleverd kunnen worden

Hieronder een opsomming van diensten die m.b.v. de enabler LD-Toolbox geleverd kunnen worden:

LDT gebaseerde Carrière Coaching en Persoonlijk Leiderschap

Werving & Selectie – Assessment met Toekomstperspectief

Team Assessment - Kracht van het team en de leden

Team Effectiveness
  TE  I   met IM360 tool
  TE II   met You Model
  TE III met SBTA
  TE IV  als opstap naar MvI programma

Fit-for-Roles en Quick-Wins voor Organisational Effectiveness

Talent Spotting voor ranking en ‘juiste persoon op juiste plaats’

Advanced Team Design

Corporate Leadership Development

Mobiliseren voor Innoveren

ORIGINAL programma

 

Persoonlijk Ontwikkelingsperspectief

Hieronder een paar van de onderdelen van een van de rapporten: het kandidaat profiel, een overzicht van de te bereiken effecten.

De simulatiemodule

Voor iedere deelnemer wordt met behulp van een AI-applicatie een tweetal ontwikkel-scenario’s opgesteld.
Een kort Quick-Wins scenario en een lange termijn ontwikkeling.
Het effect van dit scenario wordt telkens getoond in de bij elk van de reviews behandelde speciale rapporten. Hoe deze effecten ontstaan door het veranderde voorkeursgedrag valt voor de deelnemer gedetailleerd te volgen.
Hieronder een paar voorbeelden.

Advanced Team Design