originals netwerk

Zoals eerder aangegeven zet de Stichting ORIGINAL zich in voor het tot stand brengen van een innovatorsnetwerk (-ecosysteem), onder meer door:

De opzet van de Innovators Profiel Database,
met daarin de deelnemers aan het programma, oftewel de 'Originals​'​​​​​​
Het organiseren van netwerkactiviteiten:
het organiseren van bijeenkomsten en evenementen,
Centers of Excellence en presentaties door deelnemers en (gast)sprekers
Het aangaan van samenwerkingsrelaties ten behoeve van het ontstaan van een open, super-regionaal (en internationaal) innovatorsnetwerk

Op 27 februari 2024  werd, gesponsord door het Blauwvinger Innovatie Centrum, de eerste zgn. Originals Meeting (OM) georganiseerd, een netwerk bijeenkomst waar de deelnemende Startup en Scale-Up bedrijven vertellen over hun ervaringen en de ontwikkeling van hun resp. bedrijf en waar er veel ruimte is voor netwerken van de deelnemers.
De Originals meetings kunnen worden bijgewoond door
(1) Orginals, de deelnemers aan het ORIGINAL programma,
(2) Vrienden van ORIGINAL,
(3) Genodigden (Introducées van Orginals of het Bestuur) en
(4) Gastsprekers.

VOORLOPIGE THUIS VAN HET ORIGINAL PROGRAMMA EN DE ORGINALS MEETINGS

Zolang de Stichting formeel nog niet bestaat wordt door het Blauwvinger Innovatie Centrum driftig gewerkt aan de opzet van het ORIGINAL programma (project O3: Opzet ORIGINAL Organisatie).
Het is dan ook praktisch en natuurlijk om het gebouw Melkmarkt 2 als het voorlopige thuis te beschouwen van het ORIGINAL programma en om de Originals Meetings te organiseren op de 3e verdieping van dat gebouw: De BIC Moose Club.

Rules of the Road bij Originals Meetings

 1. Alle deelnemers vinden het leuk en nuttig om met elkaar te netwerken
 2. Alle deelnemers staan open voor contacten met elkaar en met geïnteresseerde gasten
 3. Alle deelnemers hebben respect voor elkaar en voor elkaars belangen
 4. De BIC Moose Club is een goede plek om, in ontspannen sfeer, met elkaar te praten
 5. Er wordt gesproken over ditjes en datjes, maar vooral ook over thema's die er toe doen
 6. De BIC Moose Club is geen arena voor concurrentie, politiek of polarisering
 7. De BIC Moose Club is een plek om met elkaar de agenda te trekken en af te spreken
 8. De BIC Moose Club is de huiskamer van het ORIGINAL programma
 9. Het programma helpt deelnemers met hun persoonlijke ontwikkeling
 10. Het programma helpt hun bedrijven te groeien en ontwikkelen.
   

Jouw identiteit en jouw waarde in en voor het netwerk

Een Originals Meeting is een netwerk bijeenkomst, maar geen gewone...
Er bestaan vele soorten netwerkbijeenkomsten waar mensen graag komen.
Maar veel van dat soort bijeenkomsten zijn vrijblijvend en oppervlakkig.
En het blijft dan vaak bij ‘elkaar leren kennen’.

Daar ligt een verschil met bijeenkomsten van het ORIGINAL netwerk:
Allereerst: iedereen op zo'n bijeenkomst is niet anoniem maar zichtbaar !
En iedereen is belangrijk. Ook Jij zelf, als deelnemer aan de bijeenkomst, bent van waarde in en voor het Originals-netwerk.
Het netwerk betreft ervaren en onervaren, soms ook prille ondernemers die nog niet al te veel zakelijke contacten hebben opgebouwd, waarmee ze verder kunnen komen met de noodzakelijke groei van hun bedrijfjes. 
Veel deelnemers zijn afhankelijk van hulp (van elkaar en van geïnteresseerden). En de meeste deelnemers behoeven samenwerking  (met elkaar en met anderen). Het is belangrijk dat ze makkelijk kunnen ‘doorkoppelen’ na een interessant gesprek.

Daarom zorgen we ervoor dat iedereen op een centraal tableau nog eens kan nakijken wie die persoon is, met wie hij/zij daarnet gesproken heeft, en hoe je deze persoon kan bereiken voor een vervolg gesprek,  of voor een uitgebreidere mailwisseling.
Jouw ORIGINAL identiteitskaart op het tableau geeft aan wie je bent, wat je doet en welke thema’s passen. Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk wat er op je eigen kaart staat. Het stafbureau ondersteunt je om je kaart bij te werken.