wil je meer weten over de ld-toolbox?

De LD-Toolbox is een uitgebreid instrumentarium met vele modules.
De toepassing ervan behoeft aardig wat achtergrondskennis. Vandaar dat we van de toepassers, de reviewers, vragen om een certificatieproces te doorlopen. Dit certificatie proces omvat een theoretisch onderdeel (circa 20 studie uren) en een geïndividualiseerde praktische toepassingsfase. 
Voor diegenen die (als gecertificeeerd reviewer) beroepshalve meer diepgaande kennis van de LD-Toolbox behoeven bestaat er een uitgebreide website met meer dan 100 content pagina's: door op het LD-Toolbox logo te klikken kun je die website oproepen.
Ook is er een on-line bibliotheek georganiseerd met tal van referentiedocumenten, die door de gecertificeerde reviewers kunnen worden geraadpleegd door in te loggen op die website.


Hierboven zie je een beeld van de rubriek van de LD-Toolbox webpagina met aan aantal (blauwe) 'streams' per hoofdthema. Hiernaast een beschrijving van de inhoud die verschillende streams.

Hieronder vind je een specificatie van de website verschillende subpagina's en sub-sub pagina's per 'stream' op de LD-Toolbox website.
Hierboven de subpaginas onder de 'stream' Over ons, de button linksboven op de pagina.

Een bibliotheek van referentiemateriaal voor gecertificeerden

De bedoeling met de LD-Toolbox is dat de deelnemer aan het proces (de geassesste persoon) zichzelf leert coachen. Dat betekent dat de gecertificeerde reviewer de rol van een tutor speelt. De reflecties van de deelnemer zijn dus leidend in het review proces en de reviewer ondersteunt dus dat reflectieproces.
De reviewer moet daarom boven de materie staan en beschikken over uitgebreide en brede kennis over de thema's die aan de orde komen. Het lezen van veel referentiekennis (de hierboven genoemde twintig studie-uren is goed gedocumenteerd in een uitgebreide referentiebibliotheek, die voor de gecertificeerde reviewer beschikbaar is onder 'Login Certified Reviewers' rechtsboven op de LD-Toolbox webpagina.
Die documentatie bestaat uit twee delen:
1. De documentatie, nodig voor de individuele LD-Toolbox reviews (de documenten in het schema hier rechts;
2. De documentatie  hieronder, die betrekking heeft op de referentiekennis, nodig bij de processen van de Team Effectiveness programma's.

Het bovenstaande schema geeft een aantal themagebieden weer, die in de overzichten hierna verder verwijzen naar documenten, die  door de certified reviewer kunnen worden gedownload van de website.

Themagebied 4 Individuals

Themagebied 7 Strategy & Transformation

Themagebied 2 Process design & Facilitation


Themagebied 5 Leadership & Team Context

Themagebied 9 Market Context

Themagebied 10 Technology & Innovation

Themagebied 3 Team Process

Themagebied 6 Organisational Context

Themsagebied 8 Cultural Context