succes of mislukking

Innovatie begint bij motivatie en doel
In zijn bestseller 'Start with Why' stelt Simon Sinek: 'Purpose is a statement of why people should care about what an organization does.' Vrij vertaald: 'de doelstelling van een organisatie is de reden waarom mensen zich zouden moeten bekommeren om wat een organisatie bewerkstelligt of zelfs waarom een organisatie bestaat'.
Hij suggereert dat mensen niet kopen wat een organisatie doet, maar waarom een organisatie het doet. 

Het vertalen van het begrip 'purpose' blijft overigens moeilijk voor ons. Ook al omdat we verschillende dingen kunnen bedoelen:

-    Het doel, de bedoeling, waarmee we iets gaan
      maken of doen, iets opstarten;

-    De toegevoegde waarde van een nieuw product of
     een nieuwe dienst: waar is het goed voor, en welk
     nut dient het voor degene die het gebruikt.


Alhoewel we graag zouden willen dat innovatie tot stand zou komen via een project met een gewenst doel, het blijkt helaas toch niet zoeenvoudig! 
Innovatie komt zelden tot stand in een 'top-down' ontwerpproces.
Als het komt,  ontstaat het 'bottom-up' in de interactie tussen 'gewone mensen'. Het is een product van menselijke interactie in een 'trial and error' proces, en niet een resultaat van een bewust gepland 'menselijk design proces'.[1]
[1] Matt Ridley, 2015, the Evolution of Everything. How new ideas emerge.

Het wordt lastig als we proberen 'grip' te krijgen op Innovatie. Zeker als we innovatie tot stand willen brengen en 'grip' willen houden op de inspanning daartoe.

Heel veel pogingen daartoe leiden tot mislukkingen.
Waarom we die niet altijd zien?: organisaties zijn er niet trots op, ze vegen hun mislukkingen vaak onder de mat. Jammer, want juist van dingen die mis lopen kunnen we heel veel leren. Het is niet eenvoudig om informatie te krijgen over mislukte innovatieprojecten.  In het rondreizende Museum of Failure probeert Samuel West aandacht te vragen voor mislukte innovatiepogingen. zie www.museumoffailure.com

Vooral in de overgangsfase van Startup naar Scale-Up gaat het mogelijke mis. Hoe wij in de regio Zwolle hier was aan proberen te doen kun je lezen onder Over Innnovators

In zijn publicatie De disruptie Paradox
vat Menno Lanting zijn bevindingen samen:
 -  We missen een belangrijk deel van de nuance en
     we zien alleen maar de winnaars omdat we de
     mooie cases krijgen voorgeschoteld
-   Elk jaar zijn er in Nederland 200 nieuwe startups
     waarvan er maar een handjevol slaagt;  slechts            0,5% van de Nederlandse startups worden een
     grensoverschrijdend succes
-    Het blijkt erg moeilijk om nieuwe concepten winstgevend te maken
-    Uit onderzoek blijkt dat bestaande partijen op langere termijn beter           zijn in het benutten van een disruptie dan nieuwkomers, omdat ze
     over meer middelen beschikken om een nieuw concept breed in de
     markt te zetten
-   Machtsvertoon: Grote partijen nemen dit soort (potentiële)
    concurrenten gewoon over om het nieuwe concept al dan niet verder
     door te zetten
-   ‘Winnaar krijgt het al mechanisme’