ETT REGIONALT INITIATIV

Snart startar i Zwolle regionen aktiviteterna i samband med att skapa Innovatörernas profildatabas. Vi vill registrera minst 75% av alla regionens innovatörer i denna databas.
Med det kan vi hjälpa de individuella deltagarna att snabba upp sin personliga utveckling i takt med utvecklingen av sina företag.
Innovatörens profildatabas skapar en viktig förutsättning för att ett innovatörers ekosysteem skall växa fram.
Databasen get oss insikt i 'marknaden' av (potentiella) ledare och professionals, som potentiella (samarbets-)partners, då det växande företaget har behov av kandidater föratt kompletera sina teams.
Antingen kan det gälla kandidater för ledningsteams eller också kandidater för s.k. Natural Working Teams (NWT's) när man vill lösa problem och hitta kreativa lösningar.

Initiativet att skapa PDB'n har fått namnet ORIGINAL:


Officiellt Regionellt Initiativ till ett
Registrerat Innovatörers Nätverk 
för att 
Accelerera Ledarskapstalangerna


Målet är att hjälpa Startup- och Scale-Up organisationer bli mera succérik i sitt värdeskapande. Och speciallt med att bli goda ledare i sin snabbväxande organisation.

ORIGINAL initiativet är ett regionellt initiativ, som kan efterfoljas av andra regioner. Ett äkta ekosystem börjar oftast regionellt. Men, i ett senare skede kan det, p.g.a. organisationernas tillväxt både inom landet och internationellt, sprida sig till andra regioner. 
Individuella deltagare kallas för Originals, ett ord som passar väl vid innovatörernas karaktär.
ORIGINAL initiativet står för Accellerating the Careers of Entrepreurs (ACE).