LD-TOOLBOX CERTIFICERING


Certifieringsprogrammet omfattar flera moduler:
3 workshops. Var och en en på en full dag under en period på tre veckor.
En individuell förberedelse och en sista workshop med en test och överlämnande av certifikatet.
Det är mycket viktigt att deltagaren är med från början till slutet. Ett viktigt skäl är att vi använder gruppdynamiken i denna utbildning.
Efter cerfifieringen har man kompetensen att självständig utföra reviews i den LDT-baserade tjänsten.

Vil kommer att organisera cerfieringscykeln (RCP) i grupper av 12 deltagare.
Certifierings processen kommer att organiseras i Zwolle, Nederländerna.
Vid behov finns det en möjlighet att organisera certifieringprocessen på svenska, eventuellt i även i Sverige.
Programmet kostar € 5.000 per person, exkl. moms och exkl. resekostnader.