ORIGINAL PROGRAMMET

I Zwolle regionen, den fjärde ekonomiska regionen i Nederländerna, håller man f.n. på att sätta upp en flerårsprogram för den vidareutvecklingen av startup- och scale-up ekosystem.
I programmet har definierats 4 huvuslinjer:
Programlinje 1 - Kunskap & Talang
Programlinje 2 - Marknad & Faciliteter
Programlinje 3 - Kultur
Programlinje 4 - Kapital

Under programlinje 3 definieras byggstenen Kultur med:
1) Utvecklingen i vilken regionelle social kulturella aspekter influerar ekosystemet;
2) Utsträckningen till vilken utvecklingen av ekosystemets fysiska omgivning har rotats.
Meningen är att det i denna programlinje skall sätta konkreta steg genom att vidareutveckla entreprenörstalanger och att befintlig entreprenörsanda kan evolueras i riktning av en hållbar entreprenörs-mindset.En mindset, i vilken startup- och scale-up entreprenörer vågar forska och experimentera, så att innovativa idéer och koncepter utvekclasvidare.
Och där entreprenörer tar risker och lär sig av mistagen och driver fram de succérika koncepter och lösningarna.
Med andra ord: investera i entreprenörskapsutveckling.

Att sätta upp en innovator profildatabas passar utmärkt inom ramen för detta flerårsprogram:
Individuella innovatörer (deltagare) erbjuds möjligheten av en personlig utvecklingsprocess, parallellt med stegen i det egna  entreprenörskapet;
Startup företag får hjälp med att sammanställa kompletta management teams, så att företaget kan växa till sig snabbt.
Profildatabasen (PDB) som vi kommer att sätta upp är en modern basregistrering av alla regionens innovativa talanger. Deltagarna registreras i PDB'n genom en initiell assessment med Leadership Development Toolboxen (LDT).
PDB'n kan också användas för att organisera gemensamma aktiviteter inom Innovator-nätverket.

Innovatörerna i den regionala Profildatabasen kommer från olika typer av organisationer: själva pionjärerna som har bildat sitt eget företag, de kreativa krafterna i små, medelstora och stora väletablerade företag, och de som precis har lämnat skolan. I Zwolle regionen beträffar det t.ex. Windesheim, Deltion, Landstede, Cibap, etc. Vår LDT-assessment kan även hjälpa dessa deltagare med sitt karriärval.