LEADERSHIP DEVELOPMENT TOOLBOX

LD-Toolboxens historia

Leadership Development Toolboxen är intrumentariet bakom BIC's tjänsteanbud och ORIGINAL programmet.
Utvecklingen av denna unika mjukvaran, konceptet och systemet startade år 2001 när skaparen, Henk Bremer, bar ansvar för ledarskapsutvecklingen inom Capgemini Benelux.

Bremer har mångårig erfarenhet med organisationsfärändringsprocesser. Han började sin professionella karriär i Sverige (1964-1973) där han i ung ålder blev pionjär inom IT. Redan när han var 25 år uppfyllde han en ledarroll i detta kompett nya expertområde. 
År 1973 blev han ombedd att flytta tillbaka till Nederländerna för en managementroll inom ett stort detaljhandelskoncern (Vendex, Vroon & Dreesmann) för att ge riktning åt IT-verksamheterna. Därefter blev han 'troubleshooter' åt styrelsen och förfyllde han ett antal direktörsroller i den stark växande koncernen (t.ex. för Dixons, Kijkshop, Vedelectric, Siebel och för Hard Goods divisionen).
År 1983 hoppade han över till Capgemini, där han förfyllde ett antal ledande roller (att sätta up och leda Public Sector divisionen, sätta upp Management konsulting aktivitererna, Centers of Excellence, att vara Manager of Change i fusions-processen och turnaround management.
Under perioden 1997-2001 skapade och ledde han Capgemini Interim Management med programmet 'Positionering en Professionalisering van Capgemini's management diensten'. År 2000 publicerade han sin bok Management Sourcing, een strategisch vraagstuk in een dynamische markt. )ch darför att även interim managers behöver utbildning skapade han den succérika CGIM management skola.  
Efter fusionen mellan Capgemini och Ernst & Young Consulting ombads ha att organisera Ledarutvecklingen för Capgemini Benelux. I detta skede (2001) startade utvecklingen av LD-Toolboxen. Denna toolbox blev nyckelinstrumenter för Capgemini's ledarurveckling över hela världen. Han blev HR-directör för Capgemini Continetal Europe & Asia Pacific och den aktiva organisatorn av LD-processerna över hela världen.


I början av 2008 lämnade Bremer Capgemini p.g.v. att han blev 65 och pensionerades. Han skapade LDpe och köpte ut LD-Toolboxen för att kunna vidareutvecka detta redan flitigt tillämpade instrumentet. Och successivt byggde han ut detta unika system sedan dess.

Utvecklingen och utbyggnaden av LD-Toolboxen

2001    LDT's utveckling startar: första modulerna tillämpas i NL
2003    Första Team Effeciveness program utvecklas och tillämpas
             bl.a. i samverkan med Capgemini University och Maastricht
             University; pilots i Kina och Finland 
2005   Koncepter för Professionella Roller i samverkan med de
             Nordiska Program Management Experterna
2007    Simuleringsmodulen programmeras i.s.m. professor R. Roe
             (Maastricht University)
2009    Fit-for-Role & Quick-Wins programmet
2011    LDT360 feedback modulen, den mest lärorika processen
2013    SBTA: Strategic Behavioural Traits Analyses
2015    Pilot TE III i Stockholm av en Svensk certifierad Konsult
2017    Start Utvecklingen av Innovationsmodulen och Koncepter
2019   Diverse moduler: CEO hjärnan, Motivations Flammor, etc.
             Tankestilar och Innovative Teams            
2021    Flytt till Zwolle och Köp av fastighet Melkmarkt 2-4, Zwolle
             Grundande av Blåfinger Innovations Center
            Innovatie Centrum
2023   Planerad realisation av ORIGINAL initiativet 

De olika modulerna av LD-Toolboxen