vill du veta mera om ld-toolboxen ?

LD-Toolboxen är ett omfattande instrument med många olika moduler. Tillämpningen behöver uttömmande bakgrundskunskap. Därför kräver vi av tillämparna, reviewerna, att de genomgår en certifieringsprocess. Denna process omfattar en teoretisk del av ungefär 20 studietimmar och en individualiserat praktisk tillämpningsfas.
För dem som certifierad reviewer behöver ha djupgående kunskap för att tillämpa LD-Toolboxen finns en mera omfångsrik webbsida med mer än 100 contentsidor.
Genom att klicka på LD-Toolbox emblemen kan du komma på denna större webbsida.
Vi har också organiserat ett on-line bibliotek, som kan konsulteras. Detta bibliotek omfattar många refererensdokument, som kan nås genom att logga in på denna webbsidan.

Ovan ser du en bild av LD-Toolboxen websidans rubrik.
Du ser 6 olika 'streams', vars innehålll beskrivs i schemat till höger.

Här nedan hittar du en lista på de olika subsidorna som finns inom varje 'stream'.


Ovan ser du  en lista på subsidorna inom 'stream'   Om oss

En bibliotek av referensmaterial för certiferade reviewers

Meningen med LDToolboxen är att deltagaren (den assesade personen) lär coacha sig själv.
Detta betyder att den certiferade reviewern spelar rollen som en totor. Deltagarens reflektioner bör vara ledande i review processen och reviewern stödjar denna reflektionsprocessen.
Reviewer måste behärska kunskapet så pass bra att hen kan skaffa fram det närhelst den passar in i kandidatens reflektionsprocess.


Den certifierade reviewern  kan läsa  i referens-biblioteket genom att logga in på LD-Toolbox webbsidan (överst t.h.: Login Certified Reviewers).
 
Dokumentationen består av två delar:
1. Kunskapen som behövs för individuella reviewer (se schemat till höger)
2. Dokumentationen här nedan. som har att göra med processerna i Team Effectiveness programmen.

 


Ovanstående schema visar de olika temadomänen som specificeras i de närmaste dokumenten.  Dessa dokument kan läsas eller downloadas från webbsidan.

Temadomän 4 Individuals

Temadomän 9 MARKET Context
   

Temadomän 2 Proces Design en Proces Facilitation

Temadomän 5 Leadership and Team Context

Tema 7 Strategy and Transformation

Temadomän 10 Technology Trends and Innovation

Temadomän 3 Team Proces

Temadomän 6 Organisational Context

Temadomän 8 Cultural Context