LD-TOOLBOX TUTOR    -    STEL HIER JE VRAGEN

De LD-Toolbox biedt een omvangrijk instrumentarium voor persoonlijke ontwikkeling, voor teamdesign, team effectiveness training en voor organisatie ontwikkeling.
Vanaf 2001 is er ononderbroken gewerkt aan de ontwikkeling van de LDT, zowel binnen de Capgemini organisatie (2001-2008) als door LDpe (Henk Bremer).
Totale investering: € 3,5 miljoen. Omvang documentatie: 1 GB aan documenten.

Door te klikken op de afbeelding hierboven word je verbonden met de LD-Toolbox Tutor, een AI programma waaraan je vragen kunt stellen over de LD-Toolbox.

Om je een beetje te helpen waarover je vragen kunt stellen zie je hier rechts een overzicht van de theorieën, modellen en concepten waarop waarop we de LD-Toolbox rapporten hebben gebouwd.

Hieronder een overzicht van de verschillende modules en programma's die je met de LD-Toolbox kunt doorlopen.

En daaronder het leerpad voor jonge ondernemers dat stapsgewijs doorlopen kan worden, synchroon met de ontwikkeling van hun onderneming.

Wees welkom de AI-vraagbaak op te roepen door op de afbeelding hierboven te klikken.

Het leerpad Persoonlijkheidsontwikkeling, dat je hier rechts ziet werd ontwikkeld t.b.v. van het ORIGINAL programma dat je onder de gelijknamige rubriek (zie bovenaan deze pagina en klik dan op ORIGINAL) kunt doornemen.
Het ORIGINAL programma legt de basis voor een Innovators ecosysteem en 
het probeert bijvoorbeeld te voorkomen dat jonge ondernemers stranden bij de overgang van de Startup-fase naar Scale-Up.

De grote hoeveelheid mogelijke ontwikkelstappen die met de LDT mogelijk zijn is voor de startende ondernemer veel te omvangrijk. Daarom is speciaal voor hen dit stapsgewijze leerpad ontwikkeld.
We zijn ons er bewust van dat jonge mensen qua levenservaring vaak een 'onbeschreven blad' zijn en dat ze, gemiddeld gezien, veel sneller kunnen groeien, tenminste, als we de leerstof op een efficientere manier weten aan te bieden*).

*) De oorsprong van de LD-Toolbox lag bij de leiderschapsontwikkeling in de top van het omvangrijke bedrijf Capgemini (wereldwijd). Het betrof dus zeer ervaren executives. Gaandeweg werd de LDT ook gebruikt voor 'emerging leaders', consultants en professionals. Daarna bij alle mensen binnen de klant-bedrijven. En nu dus voor innovatieve bedrijven en jonge ondernemers.