ORGANISATIE STRUCTUUR

Het Blauwvinger Innovatie Centrum (BIC), sinds 2021 gevestigd in Zwolle, is een rechtstreekse dochter van LDpe Nederland, de werkmaatschappij van Leadership Development processes and enablers BV.
In het BIC worden diverse programma's uitgevoerd, waaronder, als belangrijkste, het ORIGINAL programma, dat verderop op deze website wordt beschreven. Dit programma, dat tot doel heeft om het tot stand komen van een innovatorsnetwerk te ondersteunen, organiseert daartoe diverse soorten bijeenkomsten. Veel van die bijeenkomsten vinden plaats in de BIC Moose Club op de 3e verdieping van het gebouw Melkmarkt 2 (de BIC Mooese Club).
LDpe Nederland (de werkmaatschappij) is de onderneming die beschikt over het gebruiksrecht van de LD-Toolbox, het instrumentarium dat de ontwikkeling ondersteunt van de individuele deelnemers, het design en de effectivisering van teams en organisaties, en waarbij de innovators profiel database wordt opgezet en onderhouden.
Het certificeren van reviewers voor de LDT gebaseerde ontwikkelingsprogramma's geschiedt door LDpe Nederland BV.