SUCCÉ ELLER MISSLYCKANDE

Innovation börjar med 'purpose'
I sin bestseller bok Start with Why påpekar Simon Sinek att 'purpose' är ett motiv varför människor bryr sig om vad en organisation gör. Han påstår att människor inte köper vad en organisation gör, men varför organisationen gör det. 
Vi håller med om det! 
Men 'purpose' har två betydelser:
- Intentionen varmed innovationssträvan får sin riktning;
- Mervärdet som en innovativ produkt eller tjänst har för en användare.

Det blir svårt när vi försöker 'få grepp' om innovation. Särskilt om vi vill åstadkomma innovation och försöker få grepp om och styra aktiviteiterna.
Många försök kommer att leda till misslyckaden. Varför ser vi inte det då?: organisationer är inte stolta över det och försöker att gömma det. Synd, för vi kan lära oss mycket av våra misstag. I det rundresande Museum of Failure försöker Samuel West att fokusera på alla misslyckade innovations försök. Se www.museumoffailure.com
Framförallt i övergången från startup till Scaleup fasen misslyckas många företag. 
Hur vi försöker hjälpa företagarna under just denna utvekclingen kan du läsa under Om Innovatörere och särskilt under subrubriken Från Startup till Scale-Up.

I sin publikation Disprution Paradox sammanfatter författaren Menno Lanting sitt forskningsresultat:
 - Vi mssar en viktig del av nyansen och vi ser bara vinnarna därför
    att man bara presenterar de vackra resultaterna;
 -  Varje år finns de i Holland flera hundra nya startups; bara ett
    fåtal blir succérika; bara 0,5% blir succérikt utomlands;
 - Det viser sig vara svårt att göra nya koncepter lönsamma;
 - Det visar sig att redan existerande större företag blir mera
    succérikt i längden i att utnyttja en disruption, än helt nya,
    därför att de helt enkelt har mera uthållningsförmåga med att
    sätta något nytt i marknaden
-  Stora marknadspartner tar många gånger helt enkelt över
    nybörjarna när de tror att de kan bli något, och när det ändå
    visar sig gå fel, lägger de helt enkelt ner 'experimentet'; så
    funkar the winner takes it all principen.