ETT SPRÅK FÖR ATT INNOVERA

Hur IT erövrade organisationen kärnfunktionerna

Under tjugohundratalet fick organisationer (framförallt de större) sin form enligt uniformitetsprincipen. Fransmännen bidrog med det funktionella tänkandet, Tyskarna med det hierarkiska tänkandet och Amerikanerna med modell-mässigt tänkande. Men strukturerna, som gav vårt organisationstänkande för ett halft sekel sedan fortfarande sin stadighet, räckte därefter allt mindre till och bromsade utvecklingen. Långsamt kom insikten att teknikutvecklingen och innovationen hade blivit motorn i den ekonomiska tillväxten.
Skemat t.h. skissar IT's inflytande i organisationer genom decennierna plottad på McKinsey's 7-S model. Update av en model i Henk Bremer's publikation Management Sourcing, Scriptum Management, 2000

På jakt efter ett gemensamt språk för att kunna gynna innovation

Efter internetens introduktion växte en allt större förflätning och beroende mellan olika organisationer och (kedjor av) företag och dess respektive system och uppstod en allt större förändringsdynamik.
Att stimulera innovation är numera för offentliga organisationer ett tema av högsta prioritet.
Men hur skall det göras? Och hun kan vi stimulera innovative företagare?
Och hur kan vi kommunicera om det om vi saknar ett gemensamt 'innovationsspråk'?
Jakten efter ett gemensamt språk för att stimulera innovation ledde till een antal av myndigheterna subsidierade insatser.
Vissa av dessa projekt gick så långt som att man även byggde en psykometriska test. De flesta skapade kompetensmodeller som borde plockas upp av andra för att komma vidare med innovationsarbetet.
LDpe följde alla dessa utvecklingar och kopplade alla kompetensmodeller till LD-Toolboxen.

ENTRECOMP, Europeisk standard för Företagsamhets Kompetenser

Det har dröjt ett tag, men i 2018 publicerade den Europeiska Komminssionen en modell som kan användas som standard och gemensam entreprenörs-utvecklingsspråk.
Det kommer givetvis att ta några år till innan alla berörda partner kommer att använda denna standard. 'Not invented here' spelar självklart en roll, men till slut kommer Entrecomp också att vara de-facto standarden.

Utveckling av Entreprenörskvaliteten
Entrecomp: Citat Vlaamse Agentschap voor Innoveren en Ondernemen:
Hur transformerar man entreprenörsanda till kompetenser och till utbildnings- och utvecklingsmaterial? Vilken kompetensramverk kan hjälpa oss med det?
Den Europeiska Kommissionen och OESO skapade 'EntreComp' ramverket.
Det betraktar 'entreprenörskap' inte enbart som att starta upp ett företag, men som en trasversal nyckelkompetens som är av vikt i alla livscyklar av ett företag och hos en människa.
Utvecklingen av entreprenörsförmåga av de europeiska medborgarna och organisationer är en av de viktigaste politiska målen av EG och medlemstater.
Varje Europeisk land integrerar denna policyn i sina planer och bestämmer att den skall stimulera samhället i alla dess delar, bl.a. inom undervisningen och hos unga människor i början av sin karriär.