PROFILDATABAS FÖR ENTREPRENÖRER

Trots alla goda intentioner misslyckas 95% av innovationsinitiativen.
Ganska ofta händer misslyckandet under övergången från startup till Scale-Up fasen, när de unga entreprenörerna behöver skala upp sin excellenta business idea till ett riktigt snabbväxande företag. 
Det finns en del orsaker, till exempel:

  • initiativtagarna (medlemmarna i management teamet) växer inte med sin roll, de växer inte ut till de inspirerande ledarna som behövs för att få företaget att blomstra;
  • 'Teamet' saknar kunskap och erfarenhet för att sätta upp en ändamålsenlig och funktionerande organisation;
  • De förstår inte att situationen har förändrats: i stället för att berätta om en fantastisk eureka-idé, måste man ta upp kampen för en plats i kedjan, där konkurrenterna redan är etablerade; det behövs en annan 'storytelling'...
Men här gäller det inte affärsidén men det gäller (den ofta unga och oerfarna) entreprenörens egen personlighet !

Trots alla element och förutsättningar för stimulering av innovativ företagsamhet, och alla utbildnings- och coachnings processer, hur perfekta och professionella de än må vara, det är inte lärarna och coacharna som kan tvinga fram det innovativa företagets succé.
Det handlar om själva entreprenörenpersonlighetsutveckling, och även viktigare, ledningsteamet medlemmarnas, personligheter, kompetenser och och teamets samspel! 
Hur de tänkar och gör, vilka aktioner de vidtar, hur de kommer till slutsatser och beslut. Vilka observationer de gör, vad de missar i sin observation, vilka luckar de lämnar efter sig, och vilka risker de därmed introducerar och deras medvetande om det. Hur de nätverkar, skaffar sig vänner och fiender, osv.
Entreprenörerna kan enbart hjälpa sig själva!
Genom att, baserad på sin egen motivation och sin egen talang, accelerera sin personliga utveckling.
Och genom att skapa ett funktionerande management team, som är komplett och där medlemmarna spelar bra ihop.
Ett team som har förmågan att succérikt bygga ut företaget.
Att bygga upp ett sådant team kräver att de täcker ett antal discipliner och fokus områden.

Den stora utmaningen för de unga företagsledarna är att bygga upp ett komplett ledningsteam

Professionellt gäller det tolf fokusområden som måste täckas av  medlemmarna i Management Teamet.
Ingen enda person, inte ens den mest erfarna entreprenören kan ensamt fylla alla dessa roller ensamt.
När man kommer till punkten att man skall sätta upp en Scale-Up organisation måste man se till att alla fokusområden täcks av det gemensamma teamet. Men, det räcker inte!

Teamet måste spela samman i harmoni, så att ingen av teammedlemmarna blir isolerad och följer sin egen kurs och forlorar kontakt med de övriga medlemmarna. Detta må låta enkelt, men det är just där det ofta går fel.
Nära vänskap, som kan ha varat i många år kan, inom loppet av ett par veckor, sluta i att man har vuxit isär på grund av skilda insikter och missförstånd om hur de erfar företagets utmaningar.

Accelerared personlig tillväxt, förmågan att växa med det snabbväxande företaget och med marknadens utmaningen, är en viktig förutsättning för alla teamets medlemmar. Och vad händer, om den ena personen har förmågan att växa snabbt, medan den andra inte hinner med? Det kan vara pinsam, framförallt om pionjärerna har varit själsfränder.
Att kämpa för en position i kedjan skiljer sig mycket från att berätta eureka-storyn om en genial idé.

Det förblir mycket svårt att göra ett nytt koncept profitabel. 95% av försöken strandar! Det finns många hinder som entreprenörerna ställs inför. Givetvis kan andra hyras in för att hjälpa ut, men detta får inte gå på bekostnad av team-buildningen och att teamet kan växa med utmaningarna.

Slutsats:
Om vi verkligen vill påverka succépotentialen för Scale-Up företagen måste vi stimulera personlighets-utvecklingen för själva entreprenörerna och hjälpa dem att skapa ett komplett och robust management team.


Vi utvecklade instrument för att hjälpa de individuella entreprenörerna med att accelerera sin personliga utveckling, för att sätta upp kompletta teams, och vi definierade processer och insgruemnt för att coacha dem fram till ett robust team.
Och för att kunna hjälpa till att kunnan hitta de rätta komplementära personerna kommer vi att sätta upp en regional Innovators profildatabas som omfattar helst alla innovativa krafter i regionen.