OM INNOVATÖRER

För lite längre än 20 år sedan var det vanligt att alla vuxna människor hade en fast anställning och att man gjorde karriär hos ett företag. En karriär betydde för många att man fick en befordran inom samma företag. Ordet 'jobbhoppa' hade då även en negativ klang. Och en person som arbetade i sitt eget enmansföretag kunde bestämt räkna med problem på den social-juridiska fronten. Misstanke om 'förtäckt anställning' och på den grunden undvikande av skatteinbetalning och pensionsinbetalning förekom regelbundet med blockerade betalningar till följd.*)
 *)  År 1998 var jag (Henk Bremer) medlem i Interim Management Rådet i Nederländerna, och vi förde en hård strid med de Nederländska myndigheterna för att få Interim Managers erkända som självständiga entreprenörer.


Att välja för självständig entreprenörskap är i dagens läge alltsÅ mycket väl möjligt! Men varför är det så viktigt för dig?
Är det för att tjäna mycket pengar? Eller för att gå din egen väg utan byråkrati? Eller fär att du har en fantastisk idé med vilken du vill ändra världen?

Innovatörer är kreativ och hen har en idé och framförallt en passion för att realisera den. Och huruvida hen har kvaliteter för att göra det kan vi i dagens läge kartlägga ganska bra.
För att succérikt genomföra det måste hen ha en stark motivation och vara framhärdig. Exempel på motivationsfaktorer är:
Att leverera/att uppnå mål
Att bli erkänd
Att bära ansvar
Att utveckla sig och bli en insiprerande ledare
Att utveckla sina kompetenser
För en driven innovatör är faktorer som pengar, inkomster och fysik arbetsmiljö endast s.k. hygien faktorer. Och mindre viktig än sin passion för att ha succé i utvecklingen av sina idéer.

Eftersom förnyelse och innovation under de senare deciennierna har blivit motorn i den ekonomiska tillväxten försöker myndigheterna att stimulera ambitiös entreprenörskap. Läs om detta under Att främja ambitiös entreprenörskap.
Och eftersom subsidierna inte zalltid förvandlas till det önskade värdeskapandet (mer än 95% av alla innovationer misslyckas) har vi satt upp en bollplanksgrupp av regionala influencers och gjord en djupgående studie på vad som fel och varför och hur vi kan hjälpa de innovativa entreprenörer att bli mera succérik. Och vi har även utvecklat programvara för detta ändamål.
Du kan läsa om detta under Från Startup till Scale-Up.
En viktigt satsning som vi skall göra närmast läsr du om under Profildatabas för Innovatörer.