LDT360 - De mest lärorika samtalen

Personlig beteende effektivitet

Kunskap om dig själv är förstås ett första steg mot ett effektivare beteende, tillväxt av kompetenser, roller och stilar, men det viktigaste är förstås din egen personliga beteendeeffektivitet, som främst är beroende av vad du uppnår i samspel med andra.

Judith Glaser: "Med varje positivt samtal utvecklar vi nytt DNA"

En av de mest spektakulära upptäckterna på senare år är att våra hjärnor kan producera nytt DNA i samtal med andra (se videon Conversational Intelligence). Faktum är att vår interaktion med andra verkar vara den viktigaste källan till vår personliga tillväxt. 
Min åsikt om användningen av 3600 rapporter för att bedöma anställda var fruktansvärt fel: hur kan man använda sådan subjektiv information för att bedöma människor!
Men vad händer om du inte använde andras information som en bedömning, utan som anledningen till ett 1:1-samtal mellan den andra personen och dig själv?

LDT360-metoden blev ett mycket framgångsrikt sätt att systematiskt föra människor i samtal med varandra för att lyssna på varandra om något så spännande som den andres observation av ditt eget beteende och om tips som du får gratis. I många fall resulterar intimiteten i samtalet också i en förbättrad ömsesidig relation.

UITNODIGEN OBSERVANTEN EN LEREN VAN ANDEREN

Med LDT360 modulen startar du upp processen med att bjuda in dina observatörer för att, som första steg, bedöma dina beteendepreferenser och för att senare ge dig feedback. Feedback samtalen kommer att ge dig mycket lärdom och nya insikter.
Du kommer att upptäcka att kommentarerna av människorna omkring dig, trots att de är subjektiva, kommer att förse dig med viktig information och att de utlöser dina självreflektioner.
Målsättningen för dig som använder LDT rapporterna är att bli mera effektiv i ditt ledarbeteende och att utveckla dina ledartalanger genom att utveckla de kompetenserna och stilarna som passar in i din ambition som ledare.


LDT360 rapportering

Efter att ha mottagit observatörernas svar kommer LDpe att producera LDT360 rapporterna som första feedback till dig. Dessa rapporter kommer omedelbart att utlösa dina självreflektioner.
Men din lärdom kommer att bli ännu större under feedback-mötena med dina observatörer.
Varje observatör kommer att påminna dig om ’real life’ situationer och du kan fråga honom/ henne om bakgrunden till hans/hennes perceptioner. Du kommer också att inse att du kan lära dig av en observatörs feedback, även om denna observatörs värdering skiljer sig från de övriga observatörernas genomsnittsvärdering.

Vad LDT360 rapporterna kommer att hjälpa dig med är att du kan, mycket professionellt, förbereda frågorna för 1:1 feedback mötena med observatörerna.
LDT360 rapporterna visar hur olika observatörer iakttar dig och värderar dina olika beteende dimensioner, men också dina potentiella kvaliteter och möjliga fallgropar.


På 1990-talet var 3600 bedömningar ganska på modet. Jag har alltid varit emot: "Om någon bedömer ditt beteende så säger det mer om honom än om dig. En sådan bedömning är extremt subjektiv!"
Men andras åsikter är förstås väldigt intressanta. Faktum är att du kan lära dig mycket av det!
Med LDT360 har vi satt upp en underbar metod för att få systematisk feedback för alla som är öppna för andras åsikter. Det visar sig ha blivit den mest lärorika delen av hela vårt program...

Vi har arbetat fram ett exempel.  Ladda ner presentationen om Freddy Moss genom att klicka på bilden

Medan du analyserar rapporterna skall du komma ihåg att en observatörs perception är ’sanningen’ för honom/henne.
Observatörens perception påverkas starkt av:
 - Organisatorisk kontext och kultur (öppenhet, trygghet, spänning, hierarki, marknadsförhållanden, intern konkurrens och politik, stöd mellan
    kolleger, osv.);
 - Den hierarkiska och sociala relation mellan observatören och dig själv;
 - Samarbetshistoria mellan observatorn och dig själv;
 - Hur djupgående observatören verkligen känner dig;
 - Observatörens egen personlighet;
 - Hur observatören och du passar ihop med varandra.

Eftersom varje värdering är subjektiv (även din självbild är det) rekommenderas att lära sig att ständigt analysera hur observatörens perception kan ha uppkommit genom hans/hennes iakttagelse inom en viss kontext. Olika observatörer kan ha olika iakttagelser, beroende på hur er inbördes relation har gestaltat sig.