LD-TOOLBOXEN och ldt-baserade tjänsteportföljen

Vilka tjänster kan levereras med LD-Toolboxen?

LD-Toolboxen är en 'enabler' för många tjänstetyper:

Toolboxen utvecklades av Henk Bremer, som i sin roll som Senior Vice President Global Leadership Development i Capgemini hjälpte flera tusen ledare i hela världen snabba upp sin utveckling. Efter sin pension i 2008 startade han företaget LDpe.
LDpe står för Leadership Development processes en enablers.

En av de mest påfallande skillnader av denna tool, jämfört med andra instument är det är ett instrument för deltagaren själv, och att det med hjälp av utvecklings-scenarier kan åstadkomma en accelererad personlighetsutvecklingen för deltagaren.

Mycket konkret kan deltagaren se vad som måste göras för att vidare bygga upp deltagarens stilar- och roller portfölj. Genom att göra små anpassningar i beteendepreferenser. Hur detta kan åstadkommas kan hen se steg för steg.
Det finns inte något annat instrument i världen som har en sådan simuleringsmodul.

Med att leverera tjänster handlar det om 3 olika ingredienser:
    1. Vilka instrument, modeller och algoritmer skall användas: enablers
    2. Hur ser leveransprocessen ut: processen eller programmet
    3. Kompetensen hos konsulten/reviewer/handledare/projektledare: tjänsteleveratör

 

Tjänsteutbud med LDT?

Här nedan en lista av olika tjänster som kan levereras med LD-Toolboxen:

LDT baserad Karriär Coachning och Personlig Ledarskap

Rekrytering och Urval – Assessment med framtidsperspektiv: Kandidatprofil

Team Assessment - De olika medlemmar kompetenser, stilar och rollmöjligheterna

Team Effectiveness
  TE  I   med IM360 tool
  TE II   med You Model
  TE III  med SBTA
  TE IV  som intro till MvI programmet

Fit-for-Roles & Quick-Wins för Organisational Effectiveness

Talent Spotting för ranking och ‘right person in the right place’

Advanced Team Design

Corporate Leadership Development

Mobilisera för att Innovera

ORIGINAL programmet

 

Persoonligt Utvecklingsperpektiv

Här nedan visar vi ett litet urval av LDT'n många rapporter: Först delar av kandidatprofilen med effekterna som kan uppnås.

Simuleringsmodulen

För varje deltagare utvecklas, med hjälp av en AI-application, två utvecklings-scenarier, en kort (simulering 1 - Quick-Wins) och en komplett (simulering 2). Effekten av scenarierna beskrivs i speciella rapporter. Och i rapporten visas hur dessa effekter har beräknats på scenarierna: föreslagna ändringar i beteende preferenser. Här nedan ett par exempel.


Advanced Team Design Tool