RELATIONEN MED BLÅFINGER INNOVATIONS CENTRUM

BIC Moose Klubben är del av Blåfinger Innovations Centrum (BIC). 
Blåfinger Innovations Centrets uppdrag är att, tillsammans med läroanstalter, konsulter och coacher i norra och östra Nederländerna, hjälpa organisationer att mobilisera de kreativa och innovativa krafterna hos den egna personalen. Och 
genom att hjälpa startups, scale-ups och andra organisationer att accelerera, framförallt genom att snabba upp den personliga utveckligen av sina anställda och utveckla sin organisation. 
Hur BIC kan hjälpa dig, ditt team och din organisation hittar du både på en av väggarna i BIC Moose Klubb restaurangen och på bilden härnere:

BIC är ett LDpe - dotterföretag.
Allt om detta företag, dess organisation och dess basinstrument LD-Toolbox kan du läsa när du klickar på ovastående logo. Du kommer då fram till LD-Toolbox websidan.