DRINKAR & dRYCKER

BIC Moose Beer

BIC Moose Klubben har ett eget märkesöl: 
BIC Moose Beer.
Och vår maskot Älgen Philip pryder etiketten. På uppdrag av BIC Moose Klubben bryggs olika sorters öl. 
Det finns Pilsener, Blond och Weizen både på fat och i flaskor.
Dessutom fyra specialöl på flaska: Snapphane Dark Wheat, Hansa Alt,     
                                                     Moose Philip Dubbel, Moose Philip Tripel

Specialölet Hansa Alt uppkallades efter Hansaleden. 
Bandet mellan Sverige och Nederländerna har redan varat under nästan 500 år.
I dagens läge är bägge länder ledande inom innovation. Blåfinger Innovations Centret (BIC) har sin bakgrund i båda kulturerna och använder metoder och modeller som av ägaren byggdes i både Sverige och Holland. Och den Hanseatiska vägen har satt sina historiska spår i vår byggnad: en del av stödbalkarna härstammar från träd som fälldes på sextonhundratalet i Södra Norge.

Med vårt Snapphane Dark Wheat öl refererar vi till Snappphanarnas frihetsstrid och därmed blinkar vi lite till vår systerorganisation Snapphane Innovations Centret i Osby, en liten ort på gränsen av Skåne och Småland (Snapphanarnas land).
Namnet snapphane hittar du också  i en annan drink: kopstoot.
En 'kopstoot ('huvudstöt') är en kombination av genever och öl. 
Vår Snapphane Kämpe, kombinationen av gammal genever och Snapphane Dark Wheat, som vi dedikerar till de heroïska frihetskämpar som år 1676, under ett lokalt uppror, vid Loshult, tog besittning av hela Svenska örlogskassan.

En annan 'kopstoot' kallas för Carolean Comfort (premium ung genever och Moose Philip Tripel). Den hänvisar till en annan dramatisk period i Sveriges historia.
Svenska kungen Karl den XI förde krig i Tyskland med sin moderna armé av karolinersoldater. Hans son, Karl XII fortsatte striden och stupade till slut 1718 efter att ha blivit skjuten, i Halden, Norge. Hans död ledde till Sveriges undergång som militär stormakt.

En av våra cocktails heter Viggen. Det är en cocktail med ung genever och Bitter Lemon, som i Nederländerna kallas för 'straaljager' (=stridsplan). Namnet Viggen hänvisar till den succérika SAAB Viggen 37, som kan jämföras med NATO's F16. Även Viggens föregångare Draken och Viggens efterföljaren  JAS Gripen utvecklades med, för sin tid, avancerad teknologi.

En cocktail av genever och Ginger Ale heter hos oss Tors Hammar, efter Guden Tor (Thor). Tor var son till högsta guden Oden och jordens gudinna Fjorgun. Tor var sedan födseln mycket stark och svåruppfostrad. Därför togs han om hand av två blixtandar, Vingir en Hlora.

Vår cocktail Nils Holgersson (sweet spiced genever och Cassis, eller med Ginger Ale i stället) har uppkallats efter
huvudpersonen i Selma Lagerlöfs barnbok från 1906: Nils Holgersson's underbara resor. Bokens avsikt var att barn på ett enkelt sätt skulle lära sig Sveriges geografi, Nils flyger på gåsen Akkas av Kebnekajses rygg genom Sveriges olika landskap.

Vår alkoholfria cocktail, som i Holland vantligtvist kallas för snövit, har vi uppkallat efter Pippi Långstrump,
Astrid Lindgrens berättelse om en frisinnig ung flicka.
Hon bor utan föräldrar i ett hus kallat Villa, tillsammans med sin prickiga häst Lilla gubben och sin apa Herr Nilsson.


Hansaförbundet är faktiskt föregångaren till vår nuvarande Europeiska Union. 
Ett succérikt samarbete mellan städer kring Nordsjön och Östersjön. Holland, Tyskland, Danmark och Sverige var ledande. Farleden mellan haven har alltid varit viktig för sämhällenas utveckling, för samarbetet (och krig) mellan länderna och av största vikt för handel och kulturutbyte.Snapphanernas  motstånd mot de svenska och danska arméerna
Skåne, det mest sydliga landskapet i Sverige var ursprungligen, fram till 1658 (Roskilde freden) en viktig del av Danmark.

Gränsområdet i nordöstra Skåne var under hela sextonhundratalet scenen för en hänsynslös strid mellan Sverige och Danmark.
Närheten av de svenska och danska arméerna ingöt rädsla hos den lokala befolkningen. Många flydde in i de djupa skogarna.
Somliga tog tjänst i den svenska eller danska armén. Andra beslöt sig för att kämpa emot för överlevnad och frihet. 

Det blev epoken av snapphanarnas strid, med episka heroiska interventioner.
Det egensinniga motståndet och den ihållande striden för självbestämmande har inspirerat oss att uppkalla Snapphane Innovations Centret efter dem.

 


Dagens svenska krigsmakt
Sverige har nuförtiden en stark krigsmakt på grund av att landet vill förbli neutralt.
Flygvapnet är väl utvecklat och SAABs flyplan spelar där en stor roll.


Gudar i den Nordiska mytologin
De viktigaste gudarna är:
Oden, högsta guden
Tor hans son, trollens fiende
Freya (Freja), kärleksgudinnan
Njord, havets gud
Tyr, Krigets och rättvisans gud
Baldr (Balder) skönhetens gud
Ymir (Aurglmir), det äldsta levande väsen


Selma  Lagerlöf (1858-1940) var en berömd svensk författarinna. 
År 1909 fick hon som första kvinna Nobelpriset.  
År 1914 valdes hon in i Svenska Akademin.

Den berömda  författarinnan
Astrid Lingren
(1907-2002) 
skrev ett överväldigande antal
böcker om självrådiga barn.
Astrid Lindgren och hennes egensinniga  romanfigurer finner vi, BIC Moose Klubben, beundransvärda förebild av ett egensinnigt kreativ sätt att betrakta världen. De skulle passa bra in i vårt sätt att, tillsammans med andra, arbeta fram innovativa lösningar.