VET DU ATT?

Under denna rubrik, på undersidorna, berättar vi en del fakta som är värt att veta om vår restaurang, BIC Moose Klubben, om byggnaden vid Melkmarkt 2-4, om vår maskot Älgen Philip, om svenska kulinariska traditioner, om namnen vi har givit åt drinkarna (och den svenska historien), och slutligen om Blåfinger Innovations Centret som BIC Moose Klubben hör till.

Vår webbsida är dock inte den enda informationskälla vi erbjuder. Vi har utvecklat en unik menyhållare som bjuder på aktuell temainformation, på en s.k. bulletin board.
Vi hade t.ex. bulletins om Midsommar, Moose Philip, smörgåsar, jul, lucia, och våra historiska plankstek plankor (från år 1381).