PARTNERS I STOCKHOLM

I november 2021 har vi (Wim Zevenbergen, Youri Pos och Henk Bremer) besökt Stockholm under en veckas tid och har vi byggt partnerships med kända entreprenörer inom restaurangbranschen och innovation.

till höger: Wim och Youri mot i bakgrunden
Stockholms medeltida innerstad

Härunder ser du ett par av BIC Moose Klubbens partners

MATROSEN SMØRREBRØD - STOCKHOLM

Vår 'smörgås-partner' in Stockholm är en exklusiv Dansk smørrebrød restaurang, som ligger på ett unikt ställe i Gamla Stan. Det sk. Dångerska huset byggdes år 1630. 
Den f.d. svenska modemodellen Jenny Wetterdal (Stockholm, Paris, Milan och New York) driver här, tillsammans med hennes team, en känd smörgås restaurang. Med Matrosen Smørrebrød underhåller vi en ömsesidig coachingrelation.

VETE-KATTEN  - STOCKHOLM

Stockholms största och mest berömda konditori är utan tvivel Vete-Katten. Denna 'fika-restaurang' i cityn är hos svenskarna ett riktigt 'institut'. Såväl hos shopping publiken, såsom också hos affärsrelationer som snabbt vill träffas i ett fika-möte.
Den aktiva ägaren/entreprenören Johan Sandelin Järnåsen
fungerar för oss som en erfaren guide i fika-kulturen.

EPICENTER    STOCKHOLM

En viktig inspirationskälla för oss hos 
Blåfinger Innovations Centret är Epicenter, beläget mitt i Stockholms innerstad.
Epicenter kombinerar att arbeta, nätverka, lära och innovera. Den faciliterar också möten mellan professionals, entreprenörer, scale-ups och (större) företag under samma tak.

Det handlar om ett unikt och innovativt sätt att tänka ut och realisera (nya) produkter och tjänster:

House of Digital Innovation
Epicenter is a community of digital scale-ups, corporates, intrapreneurs and entrepreneurs. We offer unique methods to supercharge innovation and growth, member activities and work- and eventspaces.

BIC och BIC Moose Klubben upprätthåller numera  reguljära kontakter med Epicenter teamet.

Bilder: PatrickMesterton och Edgar Luczak