original nÄtverket

Som tidigare beskrivit har ORIGINAL stiftelsen som målsättning:
Skapa och underhålla Innovator profildatabasen
i vilken ORIGINAL-deltagarnas (vi kallar dem 'Originals') profiler är registrerade.

Organisera nätverk aktiviteter:
Organisera möten och sammankomster, Centers of Excellence, presentationer, gästtalare, osv.

Ingå samarbeten med organisationer, personer och  institioner för att komma till en öppen superregional och international innovator nätverk

På tisdag den 27e februari kommer vi, med Blåfinger Innovations Centret som sponsor, att organisera den
första ORIGINALS MEETING (OM), ett möte med Startup och Scale-Up pionjärer, som kommer att berätta om sina satsningar och erfarenheter och diskutera med sina nätverk kollegor om sitt företag och entreprenörskap.

Deltagare i Originals Meetings are:
(1) Orginals, deltagare i ORIGINAL programmet,
(2) Vänner av ORIGINAL,
(3) Inbjudna gäster (introducerade av Oroginals eller styrelsen)
(4) Gäst talare.

VÅRT HEM FÖR ORIGINAL PROGRAMMET OCH ORIGINALS MÖTEN

Vi förväntar att ORIGINAL Stiftelsen kommer att lanceras under mars/april månad.
Innan stiftelsen är operationell är Blåfinger Innovations Centret i full gång med att sätta upp ORIGINAL programmet (project O3: Opzet ORIGINAL Organisatie).
Det är därför ganska naturligt och praktiskt att betrakta byggnaden på Melkmarkt 2 som hemvist för ORIGINAL programmet och Orginals mötena.
Dessa hålls på tredje våningen i BIC Moose Klubben.

Rules of the Road förOriginals Möt

  1. Deltagarna är glada för att få delta i mötena och de tycker dem nyttiga för att nätverka
  2. Deltagarna är öppen för kontakt med varandra och intresserade gäster
  3. Deltagarna respekterar varandra och de andra's intressen
  4. BIC Moose Klubben är en bra plats för nätverk aktiviteter i en avslappnad miljö
  5. Man pratar om det här och det där, men diskuterar djupare om intressanta temor
  6. BIC Moose Klubben är inte någon arena för konkurrens, propaganda eller polarisering
  7. BIC Moose Klubben är en plats där man gärna drar sin agenda för att stämma möte
  8. BIC Moose Klubben är hemvisten för ORIGINAL programmet
  9. Programmet hjälper deltagare med sin personlighetsutveckling
  10. Programmet hjälper företagen med att utvecklas och med att växa till.

Din identitet och dtt värde i och för nätverket

En Originals Meeting är ett nätverkmöte, men inte som vanligt...
Det finns olika sorters nätverksmöten tlli vilka man gärna anslutar sig.
Men många sådana möten är utan förpliktelse och ganska ytlig. Man kommer oftast in längre än att 'känna varandra'.

Originals Meetings skiljer sig:
För det första: deltagarna är inte anonym men fullt synlig !
Alla är viktiga. Ochså Du, som deltagare i mötet, är värdefull i och för ORIGINAL nätverket.
Närverket består av erfarna och mindre erfarna, ofta mycket unga enterprenörer, som ännu inte har kunnat utveckla tillräcklig med affärskontakter.
Många deltagare är beroende av samarbete (med innovator-kollegor och med andra). En möjlighet att 'koppla-vidare' efter ett intressant samtal behövs:
"Vem var denna person som jag talade med en stund sedan, och hur kan jag kontakta hen för en träff efter detta mötet."

Därför kommer vi att göra det enklare genom en central tavla med alla deltagare.
Din ORIGINAL identitetskort på den centrala tavlan talar om vem du är, vad du gör, vad du är intresserad och hur du kan nås.
Självklart är det du, som är ägare till ORIGINAL-ID kortet, som bestämmer vad som anges på kortet. Personalen i ORIGINAL Office hjälper dig gärna att uppdatera informationen på kortet.