FRÅN STARTUP TILL SCALE-UP

Vi konstaterade att det oftast saknas det stöd efter startup-fasen, när affärs-idén syns vara livskraftig och att man måste skala upp. 'När larven måste bli fjäril': denna övergång från startup till en Scale-Up organisation är verkligen svår, den går att likna med en metamorfos hos en levande organism mellan två faser i livscykeln, en transfiguration, en total ändring av form, struktur, karaktär, utseende och omständigheter.
Precis där går det oftast fel, och precis där saknas det stöd. Många entreprenörer misslyckas här:
Och det finns olika orsaker, till exempel:

  • initiativtagarna (medlemmarna i management teamet) växer inte med sin roll, de växer inte ut till de inspirerande ledarna som behövs för att få företaget att blomstra;
  • 'Teamet' saknar kunskap och erfarenhet för att sätta upp en ändamålsenlig och funktionerande organisation;
  • De förstår inte att situationen har förändrats: i stället för att berätta om en fantastisk eureka-idé, måste man ta upp kampen för en plats i kedjan, där konkurrenterna redan är etablerade; det behövs en annan 'storytelling'... 

Tillsammans med en grupp kompetenta 'influencers' har LDpe kartlagt de olika fokusområdena och nödvändiga roller i en Scale-Up organisation. Och vi har utvecklat instrument för att stödje dem: med att acellerera de personliga utvecklingen av de individuella entreprenörerna och med att kunna åstadkomma kompletta och väl-funktionerande ledningsteams.
För att testa den utvecklade mjukvaran byggde vi en testdatabas med 50 engelska karriär konsulter (riktiga profiler alltså men anonymiserade).

I rapporten till höger ser vi de 12 olika fokusområden, som måste behärskas av medlemmarna i Management Teamet. Och vi ser hur stor del av de 50 karrärkonsulterna behärskar dert beträffande området (grönt). Dessutom ser vi hur många på kort sikt kan utvecklas till att kunna utöva den beträffande rollen. I rapporten nedtill tittar vi på en enda kandidat och vi ser hur denna kan utvekclas till att kunna utöva de olika rollerna.