ATT FRäMJA AMBITIÖS ENTREPRENÖRSKAP

Innovation och förnyelse har under de senare decennierna blivit motorn för ekonomisk tillväxt.
Europeïska, nationala och lokala förvaltningar och myndigheter försöker att stimulera innovativ entreprenörskap.
Det konceptuella ekosystem tänkandet (se schemat t.h.) ger oss ett språk för diagnos av styrkor och svagheter i den socio-ekonomiska strukturen i en region, med avsikten att komma till politiska interventioner, som syftar till att höja välfärden inom regionen.
Detta kan åstadkommas genom att sätta upp institutioner, definiera målinriktade program och ge subsidier för att stimulera innovatörer.
Med sådana program och subsidier har det i alla fall uppstått en marknad för att coacha startup-entreprenörer.
Men än så länga misslyckas mer är 95 av innovationsförsöken, främst i övergången från Startup till Scale-up fasen.


Därför hat vi, tillsammans med en 'informell bollplanksgrupp av viktiga influencers djuptgående undersökt frågeställningen
FRÅN STARTUP TILL SCALE-UP – vad kommer de unga företagarna att vara med om, och hur kan vi hjälpa dem under denna transfromation ? Och hur kan vi åstadkomma ett riktigt nätverk av innovatörer så att vi kan hjälpa dem att komma i kontakt med kollegor som de kan bjuda in att tillträda teamet som skall bli ansvarig för att leda tiilväxtfasen.

I vår analys 2022 i regionen Zwolle klartlades subsidieringsläget, i rapporten Grande Plan 1, av institutionerna in 'det blåa skiktet' i schemat upptill. Här till vänster visas alla dessa institutioner med röda bollar.  Analysen visade inte hur många innovatörer regionen omfattade, Varje institution hade sin egen lilla trädgård med coachade startups, men ingen helheltsbild fanns tyvärr. Trots att 'det blåa skiktet kallade sig själv ett löst knutet ecosystem, var samarbetet över gränserna begränsad. Och vi undrar hur mycket resultat hade bokats i de 'gula skiktet'.
I alla fall kunde LDpe räkna upp ett antal misslyckade 'uppskalningsförsök' av tidigare högt hyllade startups.

Det 'rosa skicktet' nämndes knappt i GrandePlan 1 analysen. Och idag finns det inte något riktig ekosystem av enterprenörerna i 'det rosa skiktet'. Och coachningen upphör oftast efter startup fasen. Precis där det finns stort behov av hjälp, i metamorfosen till ett Scale-Up företag sinar hjälpen.
Det var där vi (LDpe och BIC), fokuserade tillsammans med vår informella bollplanksgrupp och det var där vi började utveckla lösningar.