ORIGINAL stichting

De Stichting ORIGINAL heeft de volgende doelen:
A. Het uitoefenen van haar invloed om tenminste 75% van alle
    innovatieve krachten in de regio geregistreerd te krijgen in de
    innovators profiel database:
    -   aanmoedigen van ondernemingen en instituten tot het
        aanleveren van kandidaten voor het ORIGINAL netwerk;
    -   aanmoedigen van subsidieverstrekkers om gelden
        beschikbaar te stellen voor de deelname van innovators aan het
        netwerk;
B. Het verwerven van gelden voor de bekostiging van de activiteiten van het ORIGINAL programma;
C. Het stimuleren van het ontstaan van een innovatorsnetwerk (-ecosysteem):
    - het organiseren van netwerkactiviteiten, zoals evenementen, Centers of Excellence, gastsprekers;
    - het aangaan van samenwerkingsrelaties ten behoeve van het ontstaan van een open innovatorsnetwerk.

 


De uitvoering van stichtingsactiviteiten geschiedt door het Stafbureau Stichting ORIGINAL.

De leiding van het stafbureau legt over de resultaten van en de voortgang van de activiteiten verantwoording af aan het Stichtingsbestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de Samenleving, het Onderwijs, het Bedrijfsleven en autoriteiten op het gebied van Leiderschap, Creativiteit en Innovatie.
De Raad houdt toezicht op de Strategische koers van de Stichting en benoemt de bestuurders van het Stichtingsbestuur.