DE STICHTING LD-TOOLBOX

Teneinde de toepassing en ontwikkeling van de LD-Toolbox te borgen en alle marktpartijen de kans te bieden om de rapporten van deze unieke toolbox te kunnen (blijven) toepassen zullen Bremer en LDpe het eigendom van dit systeem plaatsen in de Stichting LD-Toolbox.
Deze stichting behartigt de belangen van alle betrokkenen:
-  de deelnemers die met LDT-rapporten begeleid en gecoacht worden;
   zij zijn de eigenaren van de informatie over henzelf;
-  de organisaties waartoe zij behoren, en m.b.v. de LDT goed functionerende en/of creatieve teams kunnen samenstellen;
-  de (gecertificeerde) dienstverleners die hun cliënten en cliëntorganisaties begeleiden en coachen.

Iedere onderneming die daaraan behoefte heeft kan een aantal medewerkers laten certificeren, om diensten te kunnen leveren met behulp van de rapporten van de LD-Toolbox. Op die manier is het mogelijk dat de LD-Toolbox, waarvan er geen soortgelijk instrument in de wereld bestaat, uitgroeit tot een de-facto standaard voor het helpen versnellen van de ontwikkeling van individuele leiders en professionals, teams en organisaties.

Het Stichtingbestuur                                                                                                     Benodigde Resources

  • Het Stichtingbestuur wordt samengesteld uit belangrijke gebruikers van de LD-Toolbox rapporten; het bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden;
  • Het Stichtingbestuur draagt zorg voor de continuïteit en de verdere ontwikkeling van de LDT;
  • Het Stichtingbestuur draagt er zorg voor dat de Stichtingorganisatie de beschikking heeft over voldoende menskracht, met de juiste competenties, om de continuïteit van het LD-Toolbox systeem te kunnen waarborgen; dit betreft alle daarmee gemoeid zijnde aspecten: de verwerkingsprocessen, rapporten, bestanden en beveiliging, onderhoud en doorontwikkeling, registratie- en autorisatie en de archivering volgens regels, normen en wetgeving;
  • Het Stichtingbestuur draagt zorg voor de kennisopbouw binnen de Stichting en overdracht van LDpe en Henk Bremer aan de medewerkers van de Stichting;
  • Het Stichtingbestuur draagt zorg voor de beschikbaarheid van opleidings- en certificatiemogelijkheden voor klanten en dienstverleners;
  • Het Stichtingbestuur draagt zorg voor transparante rapportage en communicatie.