ORIGINAL PROGRAMMet LÄgger grunden för ett innovators ekosystem

Regionen Zwolle kommer att göra ett stort drag som innovativ region genom ORIGINAL initiativet med registreringen och den accelererade utvecklngen av alla innovativa krafterna inom regionen.
Förrut fanns det många olika aktörer som erbjöd stöd till individuella startup-företag, men nu kommer det att bli ett gemensamt program där det också kan läggas förbindelser mellan innovatörena och som möjliggör det nödvändiga stödet för team-uppbyggnande i snabbväxande företag (Scale-ups).
Och... detta  kommer att främja skapandet och tillväxten av ett riktigt innovators ekosystem.


Stödet till innovativa talanger begränsades förrut till coachningen av startups. Mellan de olika stöd-organisationerna fanns det knappast någon informations-utväxling.
Därför kunde innvoativa organisationer knappast få stöd i övergången till Scale-Up fasen och inte på ett enkelt sätt nå ut till andra innovativa krafter när de behövde utöka sitt management team. Ty, det fanns ingen insikt och översikt.
Dessutom hanterade varje stödorganisation sin egen standard,  som inte delades med andra.

En regional innovators profildatabas och en gemensam standard av talent coachning kommer att möjliggöra att på ett adekvat sätt hjälpa en Scale-Up organisation att bygga ut sin verksamhet och sitt utvecklingsteam. Och dessutom att, i ett internationellt samarbete, möjliggöra en systematisk professionalisering av innovationsfacket.

Därvid skall LD-Toolboxen (LDT) användas för att kunna snabba upp individernas utveckling. LDT'n är ett unikt instrumentarium, som ursprungligen utvecklades inom Capgemini, som genom åren allt vidare byggdes ut, och som har använts av tusentals ledare i hundratals organisationer i hela världen.
LDT'n  möjliggör att accelerarad utveckla talanger och sammanställa och coacha kompletta succérika teams.
Denna toolbox, som för två år sedan kom till Zwolle med Blåfinger Innovations Centret, kommer nu att 
placeras i en stiftelse som drivs utan vinstobjektiv. Stiftelsens styrelse kommer att representera användarnas intresse och att säkerställa LD-Toolboxens kontinuitet. Varje coach och consulting organisation kan, efter en certifieringsproces tillämpa tollboxens rapporter.

Under det kommande halvåret kommer ORIGINAL initiativet att startas up med att registrera och assessa regionens innovativa talanger. De individuella ORIGINAL deltagarna kommer att coachas i systematiska steg som passar till de olika stadierna i dess företags utveckling.

Unga talangfulla studenter kan t.ex. förbereda sig på innovativt entreprenörskap genom att få insikt i vilka talangfulla anlag de har, medan de som redan har startat ett företag framförallt har behov att förbättra sitt sätt att bli effektiv in sin kommunikation, analysera sina 'motivationsflammor' och känner till hur de kan optimera sin personliga utveckling. Lite längre fram behöver de framförallt snabba upp untvecklingen av sina ledartalanger och sina professionella roller. När företaget skall växa större ligger utmaningen framförallt i att skapa kompletta och välfunktionerande teams. Och när tillväxten tilltar i att fokusera på 'team effectiveness'.
Till en början med hur kollegorna interakterar med varandra och de underliggande teams och medarbetarna och analysen av hur ledningsgruppen bidrar till hur teamet skapar förutsättningar för att organisationen kan uppnå sina mål. Och till slut, hur medarbetarna skall kunna 'växa med organisationen' så att det kommer att bli ett naturligt talangflöde 'inom organisationen och underifrån'.