ATT SäTTA UP OCH REALISATION AV ORIGINAL PROGRAMMET

För att kunna realisera ORIGINAL programma är det nödvändigt att de inblandade personerna skall utbildas.
Och de som kommer att bemanna LD-Toolbox stiftelsen behöver inte bara certifierans för att kunna reviewa deltagarna i Innovatörsdatabasen, och designa och coacha teams med LDT'n men de måste kunna LD-Toolboxen både från utsidan och insidan eftersom de bär ansvar för kontinuïteten av konceptet, systemet, mjukvaran, och kunskapen.
För det som skall ske nu är att samtidigt som PDB'n sätts upp, LDpe och Henk Bremer överlämnar toolboxens egendom till stiftelsen som nu skall bildas (se även subsidan om stiftelsen). Det skall alltså rekryteras en bemanning som inte bara genomför ORIGIN programmet, utan också bemannar stiftelsen.
Kunskaps transfer omfattar alltså ochså 'insidan' av LDT'n och kontinuering efter Henk Bremer, som drar sig tillbaka som ägare.

Utförandet av ORIGINAL programmet skall alltså äga rum under Stiftelsen's ansvar och under en oberoande styrelse som representerar alla toolboxens intressenter.