VÅR BYGGNAD - MELKMARKT 2-4

Ursprungligen var det två byggnader. Först under tjugohundratalet fördes husen samman, fick vänstra byggnaden en tredje våning, och överbyggdes husen med ett gemensamt  tak.


Fastighetarna vid Melkmarkt 2-4 stammar från senmedeltiden. Senare blev de utbyggda, sammanförda och upphöjda till det nuvarande utseendet

PLANKSTEK PLANKARNA ÄR NÄSTAN 8 1/2 SEKEL GAMLA

Den första kartan över Zwolle, här till höger, tillskrivs Jacob van Deventer. Den tecknades i början av 1500-talet.
Men Zwolle fanns redan några sekler innan dess. Och, faktiskt, husen i vilka Blåfinger Innovations Centret och BIC Moose Klubben befinner sig fanns redan då sedan länge. Bjälkarna i byggnaden härstammar från ekträd som fälldes så tidigt som 1381! 

När vi i början av 2021 startade upp verksamheten och gjorde oss hemmastadda beslöt vi att det behövdes en hiss för att kunna använda hela byggnaden. När hisschaktet byggdes fick vi fram stödbalkar och golvbrädor.

Vi beslöt att vi skulle använda dem till snacksbrickor och planksteks-plankor.
Självklart hade vi blivit nyfikna efter plankornas riktiga ålder. Därför lät vi dem testas av en professionell trä-expert, Paul Borghaerts.

Testet pekade på att ekbalkarna i den nedre delen av huset kom från träd som fälldes år 1381 i Twente/ Westfalen. Dateringen kunde ske med stor säkerhet eftersom årsringarna lätt kan utläsas.
Furubjälkarna i den övre delen av huset härstammar från träd som fälldes år 1659 i Södra Norge.
Hittills har endast tre hus spårats med så gamla furubjälkar i sin bärande struktur.

I BIC Moose Klubben kan du äta från golvet...
BIC Moose Klubben, den egensinniga Skandinaviska Streetfood restaurangen, mitt i Zwolles innerstad, är en del av Blåfinger Innovations Center (BIC), det enda innovationscentret i världen, där utvecklingen av mänsklig innovationskraft står centralt.
BIC befinner sig i en historisk byggnad vid Melkmarkt. Ursprungligen var det två olika hus, bägge med en historia på flera århundraden. BIC skall använda hela byggnaden för sina olika aktiviteter.
På gatunivån finns BIC Moose Klubben. Där finns också utrymme för Ateljé Blåfinger med utställning av Fine Arts och Skandinavisk Art Design Glas. Framförallt objekt från Glasriket (Kosta Boda, Orrefors, Målerås, osv.).
På första våningen finns våra kontor, workshopssutrymmen, möteslokaler och flex-utrymmen. Senare i år blir den tredje våningen omvandlat till ett utrymme för startup företag.  

Golvplankorna vi fick fram efter hisschacktbyggnationen används numera som snacksbrickor. Ekbjälkarna använder vi som planksteksplankor. Med rätta kan vi alltså påstå att man hos BIC Moose Klubben kan äta från golvet...

Cirkulär ekonomi och återanvändning

Det är självklart att vi som innovatör stöder den cirkulära ekonomins principer.
Det som bjuder oss emot allra mest är när gamla lösningar bara dumpas.
Vi vill också, så mycket som möjligt, återanvända gammalt material.
Detta skedda inte bara med gamla plankor och bjälkar, utan också med materialet som föregångaren lämnade efter sig. Innan oss fanns det en modeaffär i denna lokal. 
Vi har återanvänt materialet från omklädningsrummen för att bygga vår präktiga barmöbel. Och de gamla klädeshyllorna blev fina vitriner som passar perfekt in i inredningsmiljön.

Historiskt medvetande
Det är inte bara vår avsikt att ha respekt för sakernas ursprung och att unvika att saker hamnar på soptippen. Men vi är mycket medvetna om att man, samtidigt som man kastar bort gamla saker, kastar bort historien.
Ofta är det så att historisk kunskap kan förklara en del saker som man behöver för att kunna förnya. Förståelsen för sakernas uppkomst och användning kan vara nog så viktig när man innoverar. Såkallad 'tacit know-how', implicit vetande och erfarenhet, är oftast av stor vikt i förnyelseprocessen. Historiskt medvetande är inte bara oumbärligT vid innovation, det är dessutom spännande.

Blåfinger Innovations Centrum passar utmärkt i staden Zwolle's ambition att manifestera sig som innovativ Hansastad.
Hansaförbundet, det medeltida samarbetet mellan länderna kring Nordsjön och Östersjön, var en tidig föregångaren till EG-samarbetet, och var källan till välfärden i både Holland och Sverige,
BIC's fundament är samarbetet mellan Nederländerna och Sverige på innovationsområdet. Både Holland och Sverige är här stormakter. Holland baserad på teknik och Sverige mest utifrån samhällets behov (IKEA, Spotify, Klarna, IZettle, etc.).
Metoderna och modellerna vi hanterar i BIC härstammer från båda kulturerna...