UTVECKLINGSSTEG FÖR INDIVIDUELLA ORIGINAL DELTAGARE

LDT'n är ett modulärt system med en personlighetstest som input. I systemet 'förädlas' profilen till olika rapporter, som hjälper deltageren vid sin utveckling.

Med ORIGINAL programmet, där individuella deltagare håller på med utvecklingen av sina företag, är det önskvärt att den personliga utvecklingen av individuella deltagare sker parallelt med sina respektiva företag.
Därtill har vi skapat en rad av småsteg inom LDT'n som möjliggör detta (se nedan).


Beträffande prisarna i nedstående tabell
Priserna är totalpriset för rapporterna och tjänsten (reviewn), exklusive moms och resor.
Beloppet uppbyggnad:
40% för rapporternas leverans och registreringen i Innovatörernas Profildatabas (utfört av LD-Toolbox B.V.)
40% för reviewerna (tjänsteleverantören)
20% för ORIGINAL-fonden för att kunna organisera ORIGINAL aktiviteterna.