ORGANISATIons STRUktuR

Blåfinger Innovation Centre (BIC), beläget i Zwolle sedan 2021, är ett direkt dotterbolag till LDpe Netherland, operativt företag för ledarskapsutvecklingsprocesser. Olika program drivs i BIC, inklusive, viktigast av allt, programmet ORIGINAL, som beskrivs senare på denna webbplats. Detta program, som syftar till att stödja skapandet av ett innovatörsnätverk, anordnar olika typer av möten för detta ändamål. Många av dessa möten äger rum i BIC Moose Club på 3:e våningen i Melkmarkt 2-byggnaden (BIC Moose Club). LDpe  Netherland (driftsbolaget) är det företag som har användarrätten för LD Toolboxen, instrumentet som stödjer utvecklingen av enskilda deltagare, design och effektivisering av teams och organisationer, och där innovatörernas profildatabas skapas och underhålls.
Certifieringen av reviewers för LDT-baserade utvecklingsprogrammen görs av LDpe Nederland BV.