STIFTELSEN LD-TOOLBOX

För att säkerställa tillämpningen och vidareutvecklingen av LD-toolboxen och att erbjuda alla marknadsparter chansen att certifiera för att själv kunna erbjuda tjänster med LD-Toolboxen som basinstrument kommer Bremer och LDpe att placera egendomen av LD-Toolbox i LD-Toolbox Stiftelsen.

Denna Stiftelsen representerar alla berörda parters intressen:
Deltagarna, som blir coachade med hjälp avv LDT-rapporterna; de är ägarna av informationen om dem själva;
Organisationen de är anställda i och som är uppdragsgivare för teamanalys och teamdesign processer;
De certifierade leverantörer av tjänster med hjälp av LDT rapporter

Varje företag som har ett behov att certifiera sin egen personal för att kunnen tillämpa LD-Toolboxens rapporter har i princip möjlighet därtill. Eftersom LD-Toolboxen är unik i världen tror vi att den kan utveckla sig till en de-facto standard med möjligheten att hjälpa individer och organisationer att accelerare sina utvecklingar och teams att bli effektivare.

Krav på Stiftelsens Styrelse                                                                                  Resurser och kompetenser

Stiftelsen's styrelsen sammanställs av viktiga användare av      LD-Toolboxen; den representerar alla intressenter;
Styrelsens roll är att säkerställa kontinuiteten och vidareutvecklingen av LDTn.

Styrelsens ser till att Stiftelsens organisation bemannas och förfogar över tillräckliga resurser och kompetenser för att kunna säkerställa kontinuiteten av LDTn; detta gäller alla aspekter: bearbetningsprocesser, rapporter, filer och dess säkerhet, underhåll och vidareutveckling, registrering, autorisering, arkivering enligt regler, normer och lagstiftning;

Styrelsen säkerställer kunskapsuppbyggnaden inom organisationen och kunskapstransfer från Henk Bremer till Stiftelsens medarbetare;

Styelsen ser till att det finns utbildnings- och certifieringsmöjligheter för kunder och tjänsteföretag.

Stiftelsen levererar transparant rapportering om sitt ansvarstagande och effektiv informationsförsörjande utåt.