opzet en realisatie vAN HET ORIGINAL PROGRAMMA

Om het ORIGINAL programma te kunnen realiseren is het nodig dat de hierbij betrokken mensen worden opgeleid.
Ze moeten voldoende kennis van de LD-Toolbox om zelf de deelnemers te assessen en begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en de moeten ook in staat zijn om complete teams samen te stellen en begeleiden. Kortom het begint met het certificeren van de mensen die het ORIGINAL programma runnen.


Omdat ook LDpe tegelijkertijd met de opzet van het programma het eigendom van de Leadership Development Toolbox zal overdragen  aan de stichting LD-Toolbox (zie de betreffende sub-pagina onder de rubriek LD-Toolbox) is het de bedoeling dat er hier sprake is van een 'definitief' stafbureau. Dat stafbureau vormt de bemensing van de Stichting LD-Toolbox.
Dat betekent ook dat kennis zal worden overgedragen over 'de binnenkant' van de Toolbox. In de fase van kennisoverdracht zal de stichting-organisatie moeten leren om de toolbox te runnen en beheren zonder tussenkomst van Henk Bremer en de onderneming LDpe. Daarna is LDpe slecht een van de gebruikers van de door de LDT geproduceerde rapporten bij haar dienstverlening.
Uitvoering van het ORIGINAL programma zal daarom plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de Stichting LD-Toolbox, een onafhankelijke stichting onder een onafhankelijk bestuur dat alle gebruikers en deelnemers vertegenwoordigt.